Nyheter


Livsmedelsverket tecknar ramavtal med NIRAS avseende konsultstöd för lokalförsörjning

2017-07-05 NIRAS konsultstöd för lokalförsörjning åt ...

Trevlig sommar!

2017-07-04 Vi önskar alla våra kunder, medarbetare och samarbetspartners en trevlig ...

NIRAS utökar tjänsteutbudet med energirådgivning

2017-06-30 Vi erbjuder bl.a. förvaltningsstöd, upphandlingsstöd samt projektledning och rådgivning inom specialområdet där effektiv elhandel och miljöoptimering ligger i fokus. ...

NIRAS och Gröna Städer tillsammans för en hållbar samhällsutveckling

2017-06-07 Medlemskapet i Gröna Städer stärker ytterligare vårt arbete med hållbar samhällsutveckling och möjlighet att påverka ...

Sofia Sjöberg ny projektledare inom hyresgästrådgivning, NIRAS i Malmö

2017-05-11 NIRAS har anställt Sofia Sjöberg som projektledare till Corporate Real Estate Services på ...

NIRAS Management-team nystartar i Norrköping

2017-05-10 NIRAS nystartar Mangement-teamet i Norrköping genom att anställa fyra personer och planerar att expandera på orten under de närmsta tre ...

NIRAS rådgivare till eHälsomyndigheten

2017-05-08 NIRAS har vunnit eHälsomyndighetens upphandling av tjänster avseende lokalisering och arbetsplatsutformning. ...

Högflourerade ämnens påverkan på svenskt vatten

2017-05-03 En artikel om förekomsten av högfluorerade ämnen (PFAS) i svenska vatten av Marko Filipovic, ...

Malmökontoret har flyttat till nya lokaler

2017-05-02 NIRAS Malmökontor flyttade den 1 maj till nya lokaler i Glashuset bredvid Masttorget. ...

NIRAS har höga tillväxtambitioner efter sammanslagning

2017-04-24 Fusionen mellan Alectia och NIRAS skapar en starkare skandinavisk rådgivare med fler tjänster under ett tak. ...
© NIRAS i Sverige – Vx: 08-503 844 00 – F: 08-503 844 92 – E: info@niras.seSitemap

Udfyld et kort spørgeskema om Niras' hjemmeside
Deltag i lodtrækningen om 10x2 biografbilletter