Skandinaviskt samarbete skapar framgång i NIRAS

Publicerad: 2015-04-28

Skandinaviskt samarbete skapar framgång i NIRAS

NIRAS kan se tillbaka på 2014 som ett kvitto på ett framgångsrikt förändringsarbete och en strategi för ökat skandinaviskt samarbete. Ett omfattande förändrings- och utvecklingsarbete startades under 2012 under ny ledning i NIRAS svenska verksamhet. Detta ger nu resultat genom stigande lönsamhet, tillväxt och stärkta positioner på marknaden.

NIRAS i Sverige har idag ca 115 medarbetare och arbetar inom Byggprojektledning, Hyresgästrådgivning, Miljö och Internationell projektledning. Tillsammans genererade de en nettoomsättning på 106 Mio. DKK och ett resultat på ca 7,4 Mio. DKK.

”Genom att lyssna till våra kunder, sträva efter att hela tiden utveckla våra tjänster och processer, ett fantastiskt lagarbete samt genom att använda fördelarna av att tillhöra en koncern med mer än 1400 professionella kollegor, har vi lyckats skapa en positiv utveckling där vi nu är ett av de ledande företagen inom olika affärsområden.”, säger Markus Davelid, VD NIRAS Sverige.

Skandinavisk strategi
”Vårt affärsområde Hyresgästrådgivning går mycket bra. Verksamheten står för cirka 30 procent av intäkterna och utgör nästan hälften av det svenska resultatet. Markus betonar också en omsättningstillväxt på ca 15 % inom miljöområdet, där samarbetet mellan våra svenska och danska kollegor ger oss marknadsfördelar”, säger han.

NIRAS arbetar aktivt med att dela kunskap och knyta medarbetare närmare varandra mellan länderna. Detta sker genom att konsulter får möjlighet att arbeta tillsammans över landgränser, koncerngemensam introduktion, fortlöpande utbildning inom projektledning, försäljning och management samt genom NIRAS program för att coacha fram talanger.

”Vi ska tänka att Skandinavien är vår hemmamarknad. När vi använder varandras spetskompetenser tvärfunktionellt, så ger det oss stora marknadsfördelar. Ett antal nya avtal under 2014 har visat på just styrkan i samarbetet och att det finns fortsatt stor potential”, säger koncernchef Carsten Toft Boesen.

Rekordresultat
NIRAS-koncernen gör ett rekordresultat för 2014. Omsättningen steg med 5,5 % till 1,255 Mio. DKK. Resultat efter skatt hamnade på 33,2 Mio. DKK, mer än 10 Mio DKK bättre än år 2013.

Ytterligare upplysningar och kommentarer: Markus Davelid, VD, 08-503 844 05

NIRAS har kontor i mer än 20 länder i Europa, Afrika och Asien och genomför projekt i mer än 50 länder. Efter Danmark är Sverige den största marknaden. I Norge äger NIRAS dotterbolagen Promitek och SMI och i Storbritannien NIRAS Consulting och NIRAS Fraenkel.

NIRAS Sweden AB ingår i NIRAS koncernen. NIRAS är en ledande leverantör av konsult- och projektledningstjänster inom byggnation, fastigheter, miljö, vatten, infrastruktur och naturresursförvaltning. NIRAS grundades 1956 och har sitt huvudsäte i Danmark. NIRAS har 1400 anställda och bedriver verksamhet i över 100 länder.

 

Kontakter

Markus DavelidVDT: +46 8 503 844 05E: Send E-mail
Fler medarbetare
© NIRAS i Sverige – Vx: 08-503 844 00 – F: 08-503 844 92 – E: info@niras.seSitemap

Udfyld et kort spørgeskema om Niras' hjemmeside
Deltag i lodtrækningen om 10x2 biografbilletter