Specialister med helhetstänkande

Vår verksamhet bygger på ett helhetstänkande med kundperspektiv, där vi kombinerar kreativitet och affärsmässighet med bred erfarenhet och specialistkompetens. Våra konsulter utgör ett aktivt och professionellt stöd hela vägen från idé, analys, planering och genomförande till lönsamt resultat. Varje uppdrag är unikt, och företaget har ett brett tjänsteutbud för såväl helhetslösningar i ett internationellt perspektiv som lokala lösningar inom specifika områden.

Byggprojektledning

Fastighetsutveckling

Handel-, centrum- och stadsutveckling

Energirådgivning

Facility Management

Hyresgästrådgivning och Lokalförsörjning

Miljö-, geo- och akustiktjänster

Internationellt utvecklingssamarbete

© NIRAS i Sverige – Vx: 08-503 844 00 – F: 08-503 844 92 – E: info@niras.seSitemap

Udfyld et kort spørgeskema om Niras' hjemmeside
Deltag i lodtrækningen om 10x2 biografbilletter