Facility Management

Facility Management handlar om att ge kärnverksamheten en produktiv, säker och trivsam verksamhetsmiljö, som gör det enkelt att bedriva verksamhet. Ytterst är målet att bidra till verksamhetens totala effektivitet och lönsamhet.

För att nå dit behövs en genomtänkt FM-strategi och en kompetent FM-organisation som ser till att arbetet går framåt. FM-organisationen behöver vara väl insatt i kärnverksamhetens processer för att kunna översätta kärnverksamhetens behov till funktionella FM-lösningar.

NIRAS erbjuder kvalificerad rådgivning, förändringsledning och utbildning i Facility Management. Målet för oss är att våra kunder ska utvecklas och öka sin effektivitet. Metoderna som vi använder är väl dokumenterade och utvecklade i samverkan med branschorganisationer och kunder.

NIRAS tjänster inom Facility Management kan sammanfattas under rubrikerna:
- Verksamhets- och organisationsutveckling
- FM-avtal, servicenivåavtal (SLA) och FM-upphandlingar
- IT-stöd för lokaler och service
- FM- och lokalresursplanering
- Nyckeltal och benchmarking
- Branschutveckling och kunskapsspridning

Vi kan antingen medverka som rådgivare och projektledare genom hela processen i ett förändringsarbete eller ta ansvar för vissa delar. När du anlitar oss gör vi alltid en gemensam bedömning av vad din organisation kan göra själv och vad vi kan bidra med.

Välj NIRAS när du behöver nya idéer, nya strategier och nya koncept för FM-verksamheten!

 

Kontakter

Christian WihlborgAffärsområdeschefT: +46 40 624 10 31E: Send E-mail
Ida GäskebyTjänsteområdesansvarigT: +46 (0) 730 80 77 10E: Send E-mail
Fler medarbetare

Lease Manager

 

© NIRAS i Sverige – Vx: 08-503 844 00 – F: 08-503 844 92 – E: info@niras.seSitemap

Udfyld et kort spørgeskema om Niras' hjemmeside
Deltag i lodtrækningen om 10x2 biografbilletter