Facility Management

Facility Management handlar om att ge kärnverksamheten en produktiv, säker och trivsam verksamhetsmiljö, som gör det enkelt att bedriva verksamhet. Ytterst är målet att bidra till verksamhetens totala effektivitet och lönsamhet.

För att nå dit behövs en genomtänkt FM-strategi och en kompetent FM-organisation som ser till att arbetet går framåt. FM-organisationen behöver vara väl insatt i kärnverksamhetens processer för att kunna översätta kärnverksamhetens behov till funktionella FM-lösningar.

NIRAS erbjuder kvalificerad rådgivning, förändringsledning och utbildning i Facility Management. Målet för oss är att våra kunder ska utvecklas och öka sin effektivitet. Metoderna som vi använder är väl dokumenterade och utvecklade i samverkan med branschorganisationer och kunder.

NIRAS tjänster inom Facility Management kan sammanfattas under rubrikerna:
- Verksamhets- och organisationsutveckling
- FM-avtal, servicenivåavtal (SLA) och FM-upphandlingar
- IT-stöd för lokaler och service
- FM- och lokalresursplanering
- Nyckeltal och benchmarking
- Branschutveckling och kunskapsspridning

Vi kan antingen medverka som rådgivare och projektledare genom hela processen i ett förändringsarbete eller ta ansvar för vissa delar. När du anlitar oss gör vi alltid en gemensam bedömning av vad din organisation kan göra själv och vad vi kan bidra med.

Välj NIRAS när du behöver nya idéer, nya strategier och nya koncept för FM-verksamheten!

 

Kontakter

Ledning

Christian WihlborgBusiness Unit Director - PRCOT: +46 40 624 10 31E: christian dot wihlborg at niras dot se
Ida GäskebyT: +46 (0) 730 80 77 10E: ida dot gaskeby at niras dot se

Medarbetare

Bertil Oresten T: +46 (0) 705 65 21 93E: bertil dot oresten at niras dot se
Viktor DahlgrenT: +46 (0) 70 323 29 51E: viktor dot dahlgren at niras dot se
Simon MalmT: +46 (0) 762 25 81 33E: simon dot malm at niras dot se
Li NordstrandT: +46 (0) 721 82 88 53E: li dot nordstrand at niras dot se
Boki VojvodicE: boki dot vojvodic at niras dot se
© NIRAS i Sverige – Vx: 08-503 844 40 – F: 08-545 533 33 – E: info@niras.se