FM- och lokalresursplanering

Målet med Facility Management är att skapa mervärden för kärnverksamheten. Detta kräver samordning och planering. Ett arbete som involverar både ledningen, kärnverksamheten och FM-organisationen.

FM- och lokalresursplanering omfattar både strategisk planering och förändringsprojekt. I den strategiska planeringen undersöks kärnverksamhetens behov av lokaler och service utifrån en samlad bedömning av verksamhetens utveckling, ekonomi, m.m.
I förändringsprojekten genomförs de åtgärder som prioriterats i den strategiska planeringen Exempelvis omförhandling av serviceavtal, insourcing/outsourcing, ombyggnader och avveckling av lokaler, m.m.

NIRAS konsulter har i mer än 20 år utvecklat metoder för den strategiska planeringen och hanteringen av projekt. Metoderna har dokumenterats i flera idéskrifter på uppdrag av Sveriges Kommuner och Landsting, m.fl. samt i ett stort antal projektrapporter.

Med många års erfarenhet av FM—och lokalresursplanering kan vi hjälpa ditt företag eller din organisation att prioritera rätt i planeringsarbetet.

Utvecklingsarbetet kan bland annat omfatta:
- Utformning av planeringsprocesser och FM- /lokalresursplaner
- Utveckling av företagets planeringsorganisation
- Upprättande av lokalresurs- och lokalförsörjningsplaner
- Genomförande av FM-/lokalrevisioner
- Genomförande av förändringsprojekt
- Genomförande av nyttjandeanalyser, kapacitetsanalyser ekonomiska analyser, analyser av serviceleveranser, prioritering och optimering av FM-resurser, m.m.

Kontakter

Ida GäskebyTjänsteområdesansvarigT: +46 (0) 730 80 77 10E: Send E-mail
Fler medarbetare
© NIRAS i Sverige – Vx: 08-503 844 00 – F: 08-503 844 92 – E: info@niras.seSitemap

Udfyld et kort spørgeskema om Niras' hjemmeside
Deltag i lodtrækningen om 10x2 biografbilletter