FM-avtal, servicenivåavtal (SLA) och FM-upphandling

Får du det du beställer? Vet kärnverksamheten om vilken service den kan förvänta sig?

Grundläggande för alla typer av FM-överenskommelser är att det finns tydliga beskrivningar av vilka tjänster som ska utföras och inom vilka ramar som det ska ske. Dessa beskrivningar kan användas både internt och som underlag för förfrågningsunderlag och upphandlingar.

NIRAS kan medverka som rådgivare och stöd vid upprättande av tjänstebeskrivningar, förfrågningsunderlag och servicenivåavtal (SLA). Vi kan också medverka som rådgivare och stöd i frågor som rör upphandlingsstrategier och utvärdering av anbud.
Genom vår medverkan i utformningen av internationella standarder för Facility Management och Aff:s* avtalsdokument för FM-tjänster har vi god kännedom om de ramverk och branschöverenskommelser som finns för FM-upphandlingar.

*Aff – Forum för förvaltning och service

Kontakter

Ida GäskebyTjänsteområdesansvarigT: +46 (0) 730 80 77 10E: Send E-mail
Fler medarbetare
© NIRAS i Sverige – Vx: 08-503 844 00 – F: 08-503 844 92 – E: info@niras.seSitemap

Udfyld et kort spørgeskema om Niras' hjemmeside
Deltag i lodtrækningen om 10x2 biografbilletter