Publikationer

Publikationer och rapporter
•Vad kostar en arbetsplats?
•Hur bygger man upp en fungerande lokalresursplanering?
•Vilka nyckeltal är relevanta?

Detta och mycket annat kan du läsa om i böcker och rapporter som skrivits av FM Konsulternas medarbetare. På den här sidan hittar du ett urval aktuella böcker med länkar till respektive förlag.

 
Visste du att en kontorsarbetsplats kan kosta hundra tusen kronor om året eler att kaffet på kontoret kostar minst lika mycket per kvadratmeter som uppvärmning av lokalarna? 
Författare: FM Konsulterna, utgivningsår 2009.
Beställ

 
Did you know that a workstation can cos a hundred thousand kronor a year, or that the coffee in the office costs a least as much per square meter as the heating of the facilities?
Author: FM Consultants, release year 2009.
Order

  
Årsfakta är en publikation som redovisar fakta och nyckeltal inom olika verksamhetsområden hos Fortifikationsverket. Kan laddas ner gratis.
FM Konsulterna har producerat samtliga Årsfakta.
Beställ


- En planeringsmodell för att inreda förskolor och skolor. Författare: Bertil Oresten
Beställ


- Nomenklatur, definitioner och mätregler för nyckeltal i offentlig fastighetsförvaltning.
Författare: Christine Löfvenberg och Bertil Oresten
Beställ


- Lokalresursplanering betyder att tillgång och efterfrågan på lokalresurser samordnas.
Författare: Christine Löfvenberg och Bertil Oresten
Beställ


- Goda råd för utvecklingen av måltidsverksamheten. Författare: Håkan Yngve
Beställ 


- Tre drivkrafter för lokaleffektivisering. Författare: Christine Löfvenberg
Beställ


- Investeringsbeslut i offentliga organisationer. Författare: Christine Löfvenberg och Bertil Oresten
För beställning kontakta: info@sklkommentus.se, 08-709 59 90


- Arbetsmodell för processledning och processanalys i offentlig fastighetsföretag.
Författare: Christine Löfvenberg och Bertil Oresten
Beställ


- Bättre styrning och uppföljning i fastighetsföretaget genom utvecklad redovisningsplan.
Författare: Christine Löfvenberg och Bertil Oresten
Beställ


- Arbetsmodell för upphandling av mindre arbeten och tjänster inom fastighetsförvaltning. Författare: Bertil Oresten
För beställning kontakta: info@sklkommentus.se, 08-709 59 90


- Bristande säkerhetsrutiner och kontroller av byggnader kan i värsta fall leda till olyckshändelser. Författare: Bertil Oresten
Beställ


Spara på lokaler och minska energianvändningen! Det är budskapet i boken.
Författare: Christine Löfvenberg
Beställ


Den här skriften är till för dig som vill förbättra relationen med dina hyresgäster och lägga grunden för en bra utveckling av fastighetsförvaltningen.
Beställ

Fler äldre, snabb befolkningstillväxt, ökade krav inom skola och omsorg och stora investeringsbehov medför en ansträngd ekonomi i många kommuner.
Beställ 

 

 

 

 

© NIRAS i Sverige – Vx: 08-503 844 00 – F: 08-503 844 92 – E: info@niras.seSitemap

Udfyld et kort spørgeskema om Niras' hjemmeside
Deltag i lodtrækningen om 10x2 biografbilletter