Fastighetsutveckling

Fastighetsutveckling som stärker stadsbilden

Vår rådgivning skapar mervärden på kort och lång sikt för investerare, fastighetsägare och hyresgäster i ett föränderligt samhälle. Utgångspunkten är fastighetens unika potential att utvecklas och samverka med sin omgivning. Vi svarar för marknadsanalyser, teknisk- och miljömässig statusbesiktning, idé- och konceptutveck­ling, planering av teknik, ekonomi samt energi och miljö ur ett livscykelperspektiv. I investeringsanalysen presente­ras fastighetens potential för värdeutveckling, driftnetto, risker och möjlig­heter.

Kontakter

Christian WihlborgAffärsområdeschefT: +46 40 624 10 31E: Send E-mail
Johan MörlingSeniorkonsultT: +46 8 503 844 29E: Send E-mail
Fler medarbetare
© NIRAS i Sverige – Vx: 08-503 844 00 – F: 08-503 844 92 – E: info@niras.seSitemap

Udfyld et kort spørgeskema om Niras' hjemmeside
Deltag i lodtrækningen om 10x2 biografbilletter