Handel-, centrum- och stadsutveckling

Vi utvecklar stadskärnor och köpcentra

Centrumutveckling behövs för att göra stadskärnor, stadsdelscentrum och köpcentrum levande. En bra och funktionell blandning av handel, restauranger, kultur, arbetsplatser och bostäder skapar liv och rörelse samt adderar starka värden till hela kommunen. NIRAS har perspektiv på hela utvecklingskedjan, från stads- och centrumutveckling till utveckling av enskilda fastigheter.

Med bra utformning, rationella flöden och en genomtänkt verksamhetsmix, ger vi de bästa förutsättningarna för utveckling av attraktiva stadsmiljöer och handelsplatser.

I våra marknadsanalyser har vi hjälp av bl.a. de datoriserade marknadsmodellerna TYSK och Kolla läget. TYSK är NIRAS regionala marknadsmodell som används vid etablering och utbyggnad av stadskärnor, köpcentra och butiker där det är nödvändigt att kunna förutse lönsamhet och konsekvenser. Kolla Läget är en lokal marknadsmodell som kan användas dels för att pröva olika butikslägen, dels för att beskriva den kommersiella kvaliteten hos hela centrum eller stråk

Kontakter

Christian WihlborgAffärsområdeschefT: +46 40 624 10 31E: Send E-mail
Thomas HellströmTeamledare/Analyschef - Stockholm T: +46 8 503 844 75E: Send E-mail
Fler medarbetare
© NIRAS i Sverige – Vx: 08-503 844 00 – F: 08-503 844 92 – E: info@niras.seSitemap

Udfyld et kort spørgeskema om Niras' hjemmeside
Deltag i lodtrækningen om 10x2 biografbilletter