Internationellt utvecklingssamarbete

Framtidens viktigaste frågor!

NIRAS International Consulting arbetar med några av de viktigaste frågorna för vår gemensamma framtid:

  • Livsmedelssäkerhet
  • Miljö- och klimatfrågor
  • Förvaltning av naturresurser  
  • Hållbar utveckling
  • Jämställdhet 

Vi har över 30 års erfarenhet och har de senaste fem åren genomfört ca 500 projekt. Förbättrad produktivitet, ökad konkurrenskraft, tillgång till marknader, ett hållbart nyttjande av naturresurser samt strategier för att hantera klimat-
förändringar, är några av de områden som står i fokus för många av världens fattigaste och jordbruksbaserade ekonomier.

Vi är verksamma i ett 40-tal länder i Afrika, Asien, Latinamerika och Europa samt har lokala kontor i bland annat Bulgarien, Egypten, Etiopien, Kambodja, Kenya, Mocambique, Palestina, Serbien, Tanzania, Ukraina och Zambia.

Våra samarbetspartners är bilaterala givare som t ex Sida, Danida och MFA Finland, samt multilaterala som t ex Asiatiska utvecklingsbanken, Europeaid, SDC och Världsbanken m fl.

Läs mer om vårt internationella utvecklingssamarbete på vår svenska webbsida eller på vår globala webbsida!

Kontakter

Catharina SchmitzStockholmT: +46 8 588 318 16 E: Send E-mail
Fler medarbetare
© NIRAS i Sverige – Vx: 08-503 844 00 – F: 08-503 844 92 – E: info@niras.seSitemap

Udfyld et kort spørgeskema om Niras' hjemmeside
Deltag i lodtrækningen om 10x2 biografbilletter