Uppdrag

Att utveckla arbetsplatser, restauranger, stadskärnor och köpcentra som skapar arbetsglädje, shoppinglust, trivsel, trygghet och en säker miljö. Att undersöka och utvärdera miljöpåverkan på mark och vatten. Att förbättra produktiviteten, öka konkurrenskraften och skapa hållbara strategier i utvecklingsländer. Det sammanfattar det breda spektrum som våra konsultuppdrag handlar om. Med strategisk rådgivning, projekteringsledning, byggledning, projektledning, miljöteknisk och juridisk expertis m m, hjälper vi våra kunder att möta människors förväntningar på en bättre tillvaro, långt in i framtiden. 

Vår idé är att skapa hållbar lönsamhet i varje uppdrag genom ledande konsulttjänster inom fastigheter, lokaler, samhällsbyggande, miljö och klimat. Vi har också ett starkt engagemang inom internationellt utvecklingssamarbete, där vi bidrar med kompetens och åtgärder för en bättre värld! 

Möt några av våra kunder!

Luleå vill förstärka stadslivet

NIRAS hjälper Luleå kommun ...

Mörbylånga kommun

NIRAS har bedömt potentialen för handel, restauranger ...

Norra Djurgårdsstaden Stockholm

Norra Djurgårdsstaden, ny stadsdel i utkanten av centrala Stockholm ...

Nya lokaler till CSN i Göteborg

CSN i Göteborg har verkat i samma lokaler på Kungsgatan under många år. På grund av förändringar i verksamheten, hade ...

Lokalstrategi för CSN

CSN ville genomföra en strategisk översyn av myndighetens arbete i lokalfrågor för att se vilka förbättringar som kunde göras på ...

Svenska Bostäder kulturrenoverar

Svenska Bostäder kulturrenoverar 21 stycken hyreslägenheter och 3 lokaler på Upplandsgatan ...

Karlskrona oljehamn

NIRAS uppdrag var att utföra en miljöteknisk undersökning för att kartlägga föroreningssituationen i mark och sediment inom oljehamnen i Karlskrona ...

Strategiskt läge styrde valet av lokal för Vectura

Våra experter på affärsområdet CRES projektledde hela processen från behovsanalys till inflyttningsklar ...

Nytt lakvattenbehandlingssystem, Vika Deponi

NIRAS skötte projektering och tekniskt stöd vid upphandling av nytt lakvattenbehandlingssystem samt gjorde deponigasutredning och avslutningsplan m m. ...

Nytt kraftvärmeverk krävde sänkning av grundvattnet

NIRAS uppdrag vid byggnationen av Filbornaverket har varit genomförandet av kontrollprogram för grundvattensänkning samt expertstöd i miljö- och hydrogeologifrågor. ...

Containerhamn vid Norvikudden

NIRAS har genomfört sediment- ...

OXA-röjning på Myrans skjutfält

NIRAS deltar i pilotprojekt när Fortifikationsverket låter röja Myrans skjutfält i ...

Avisningsanläggning, Hagalund

Jernhusen behövde en ny avisningsanläggning i vagnhallen i Hagalund. ...

Utredning om besöksparkering i Eskilstuna

NIRAS har tillsammans med konsultföretaget Atkins genomfört en utredning om behovet av besöksparkering i Eskilstuna inför uppförandet av nya bostadshus ...

Omfattande förnyelse av Forum, Helsingfors

NIRAS har exklusivt uppdrag att vara kommersiell projektledare för FORUMs förnyelse med ansvar för uthyrning, kommersiell planering och interiör design. ...

Gasverksområdet i Stockholm

Uppdraget avser marknadsunderlag, kommersiell mix och parkering för ett stadsdelscentrum ...

Utveckling av Globen Shopping

I Globenområdet , söder om Stockholm, planeras för och pågår en stor förändringsprocess. Sen 2007 har NIRAS medverkat i ...

Gränby Centrum i Uppsala och Mobilia i Malmö

NIRAS har bedömt marknadstillväxt och konkurrens fram till år 2020 för i Uppsala- och Malmöregionerna ...

Hi-Tec-skola får lokaler som stärker verksamheten

NIRAS uppdrag är att företräda och bistå KTH i arbetet med att flytta ICT-skolan till Electrum. ...

Järvafältet Stockholm

NIRAS är utredare och rådgivare för stadsdelscentra på Järvafältet i Stockholm ...

Kolmården - Tigeranläggningen

För några år sedan fick NIRAS i uppdrag att projekt- och byggleda arbetet med att bygga ut tigeranläggningen på Kolmårdens ...

NIRAS biträder Kriminalvården

NIRAS biträder Kriminalvården med teknisk kontroll vid uppförande av nya häkten och ...

Marknadsanalys Kallhäll

NIRAS fick uppdraget av HSB att göra en marknadsanalys och ett genomgripande förändringsförslag av Kallhälls ...

Aleris Nackageriatrik bygger om för vård i livets slutskede

NIRAS är verksamhetsombud när Aleris bygger om för en ny vårdavdelning. Vi företräder verksamheten, tillför kunskap samt bevakar intressen. ...

Parkering i Linköping

NIRAS har åt det kommunala parkeringsbolaget Dukaten tagit fram ett underlag ...

Komplettering av utomhusskjutbana, Polishögskolan

Komplettering av utomhusskjutbana med utökat akustik och rikoschettskydd. ...

Skövde år 2020 och 2025

Skövdes handel har expanderat kraftigt på senare år. NIRAS har gjort en utredning åt Skövde kommun ...

NIRAS rådgivare för Station Stockholm City

Station Stockholm City ska bli en samlad stationslösning för centrala Stockholm. NIRAS förberedde aktiviteterna som krävdes för att möjliggöra projektet. ...

Stockholm Waterfront, nybyggnad av kontor

NIRAS projektledde nybyggnationen av Stockholms nya kongresshall, hotell och kontor. ...

Renovering av terapibad, Nacka Närsjukhus

NIRAS byggledde och samordnade renoveringen. ...

Ursvik - Sundbybergs gröna hörn

Sundbybergs stad planerar en helt ny stadsdel i Stora Ursvik. NIRAS har bistått med rådgivning och projektledning. ...
© NIRAS i Sverige – Vx: 08-503 844 00 – F: 08-503 844 92 – E: info@niras.seSitemap

Udfyld et kort spørgeskema om Niras' hjemmeside
Deltag i lodtrækningen om 10x2 biografbilletter