Examensarbete

Employees in front of her computer. Anne Holm (AHM)

På NIRAS kan du skriva ditt examensarbete med handledning av våra specialister. Vi ställer gärna vår kunskap, data och vägledning till förfogande.

På NIRAS kan du skriva ditt examensarbete med handledning av våra specialister. Vi ställer gärna vår kunskap, data och vägledning till förfogande.

Du är välkommen att kontakta oss både om du har en specifik idé för uppsatsen eller om du är intresserad av något av NIRAS tjänsteområden. Det är möjligt att vi har förslag på områden att utreda.

Kontakta oss och beskriv kortfattat din idé eller det område du är intresserad av. Ange även ditt utbildningsprogram.

Skicka in din idébeskrivning här rekrytering@niras.se.