Alexander Aronsson: ”Fler möjligheter för projekt och arbete utomlands”

Employee in NIRAS' office. Alexander Aronsson (ALAR)

Rör- och avloppslösningar för 4 400 nya bostäder, vilket innebär 3D-modellering av 15 km rör och utformning av dagvattenlösningar. Det här är bara några av de uppgifter som 27-åriga Alexander Aronsson hanterar hos NIRAS i Sverige.

Trots att VA-designern Alexander Aronsson är ny på NIRAS kontor i Stockholm har han redan fått sin beskärda del av yrkesmässiga utmaningar och ansvar i sitt nya jobb.

”I mitt arbete fokuserar jag främst på att lösa problem. Det kan till exempel handla om att leverera ett nytt bostadsområde med avloppsvatten och vattenledningar, arbeta med stora huvudledningar som förser tusentals människor med vatten eller att utforma dagvattenlösningar. Varje nytt projekt är unikt och har sina egna utmaningar för att skapa ett fungerande system som håller under en lång tid ”, säger Alexander, som har specialiserat sig på vatten-, avlopps- och dagvattenlösningar.

”Det som motiverar mig i mitt arbete är möjligheten att utvecklas i min yrkesroll. Jag motiveras också av de människor jag omger mig med. Att arbeta med fantastiska och kunniga medarbetare gör projekt och vardagar roliga och intressanta.” 

Alexander Aronsson, VA-designer, NIRAS i Sverige

Avloppssystem till 4 400 nya bostäder i Stockholmsområdet

Just nu arbetar Alexander Aronsson med att bygga ett nytt bostadsområde som kallas Väsjön.

Väsjön-projektet är ett mycket ambitiöst bostadsprojekt som byggs nära Sollentuna, cirka 20 kilometer norr om Stockholm. Planen är att bygga 4 400 bostäder för nästan 10 000 personer under de närmaste tio åren.

”Vi har fått i uppdrag att ansluta hela området som består av mer än 4 000 nya lägenheter och hus till huvudavloppstunneln som går under staden. De största utmaningarna i detta projekt har varit att utforma en lösning som håller och fungerar under en lång tid”, förklarar han.

När det är klart kommer Väsjön-projektet även att omfatta några olika idrotts- och fritidsanläggningar där det mest uppseendeväckande är en badsjö och en skidbacke.

Motiverad av utmaningar och bra kollegor

”Det som motiverar mig i mitt arbete är möjligheten att utvecklas i min yrkesroll. Jag motiveras också av de människor jag omger mig med. Att arbeta med fantastiska och kunniga medarbetare gör projekt och vardagar roliga och intressanta”, förklarar Alexander. 

Alexander anser att varje nytt projekt har sina utmaningar som också ger honom möjlighet att lära sig något nytt:

”Jag känner att jag utvecklas mest när jag står inför en svår uppgift som kräver att jag fokuserar till hundra procent på lösningen. När du utför uppgiften med erfarna människor som du kan lära dig av, det är då du utvecklas som mest.”

Bättre möjligheter hos NIRAS

Enligt Alexander är en stor del av lockelsen att arbeta i ett stort internationellt företag som NIRAS möjligheten att samarbeta med danska och norska kollegor i projekt i andra länder. 

”Vi arbetar just nu tillsammans med våra kollegor i Norge på ett tunnelprojekt där vi är ansvariga för VA-utformningen både i och ovanför tunneln. Vi står inför en rad utmaningar på grund av de olika typer av standarder som finns i andra länder än i Sverige, och för att förstå de tekniska termer som projektet involverar. Men dessa är också fördelarna med samarbetet eftersom vi lär oss hur infrastrukturutformningen sker i andra länder”, säger Alexander Aronsson.