Doktorandprojekt: Manuela ska säkerställa rent dricksvatten

Picture1 (3)

Ett nytt doktorandsamarbete mellan HOFOR, Novafos, Region Hovedstaden, DTU Sustain, Krüger och NIRAS kommer att identifiera och undersöka tekniska lösningar för att rena danska grundvattentillgångar och säkerställa ett rent dricksvatten som inte är förorenat av bekämpningsmedel.

Civilingenjör Manuela Schliemann-Haug har ägnat sitt arbetsliv åt att skydda vårt grundvatten som är vårt dricksvatten. Senast arbetade hon på DTU i en forskningsgrupp för dricksvatten med fokus på mikrobiologi, vattenåtervinning och avlägsnande av mikroföroreningar – bl.a. bekämpningsmedel.

Nu har hon precis påbörjat ett doktorandprojekt om de växande utmaningarna med bekämpningsmedel i danskt grundvatten och dricksvatten.

"Det finns kunskap om möjliga saneringstekniker för bekämpningsmedelsmetaboliter (nedbrytningsprodukter från bekämpningsmedel) och deras effektivitet från utlandet, men det finns begränsad kunskap om teknikens hållbarhet, ekonomi och hälsoeffekter, t.ex. om bildandet av biprodukter. Det saknas också erfarenhet av den danska vattenresursen och hur man bäst inför tekniken i den befintliga försörjningsstrukturen", säger Manuela om motivet för sitt projekt och fortsätter: 

"Det kan därför vara svårt att rekommendera en saneringsteknik framför en annan i detta skede, eftersom alla har olika för- och nackdelar. Det saknas en heltäckande översikt över lämpliga teknikers effekter, säkerhet, ekonomi och hållbarhet. Den överblicken vill jag skapa!”, säger Manuela.

Marknadsledare inom rådgivning om rening av bekämpningsmedel

Huvudsyftet med doktorandprojektet är att identifiera och undersöka relevanta tekniska lösningar för att rena vatten som förorenats främst med ett bekämpningsmedel som kallas DMS och som finns i många vattentäkter.

Syftet med projektet ur NIRAS synvinkel är att göra NIRAS konsultverksamhet inom sanering av bekämpningsmedel marknadsledande, både när det gäller grundvatten och dricksvatten.

"Konsultmarknaden i Danmark kommer att växa kraftigt under de kommande åren, och det är viktigt för NIRAS att kunna hjälpa våra kunder med uppdaterad kunskap ur ett bredare och mer hållbart perspektiv. Det här projektet ger NIRAS en unik möjlighet att bidra till den viktiga samhällsutmaningen att säkerställa en framtida hållbar dricksvattenförsörjning i Danmark", säger Gry Janniche, Manuelas NIRAS-handledare. 

Fyra framgångskriterier

Projektet har fyra framgångsfaktorer:

 1. Att sammanställa kunskap om befintlig teknik och identifiera relevant behandlingsteknik för danskt grundvatten och dricksvatten.
 2. Att genomföra konkreta utredningar om
  - teknikens effektivitet när det gäller avlägsnande av bekämpningsmedel (vid relevanta koncentrationer för både dricksvatten och avloppsvatten)
  - eventuella biverkningar av behandlingen (t.ex. toxiska biprodukter)
  - teknikimplementering och processutformning för danska företag och saneringsområden
  - Saneringssynergi och robusthet i förhållande till annan teknik och andra problematiska ämnen.
 1. Att analysera tekniker med avseende på hållbarhet och drifts- och konstruktionsekonomi
 2. Att sammanställa resultaten av alla studier och analyser till ett verktyg som fungerar som ett beslutsstöd för vattenbolag och regioner vid val av teknik för behandling av bekämpningsmedel för grundvatten och dricksvatten.
IMG 7886

Rent vatten kontaminerat med PFAS

"Stora delar av grundvattnet i huvudstadsregionen är påverkat av bekämpningsmedlet DMS, som inte kan avlägsnas effektivt med konventionell reningsteknik. I regionen har vi stor erfarenhet av att sanera klorerade lösningsmedel, men vi förväntar också att kunna sanera vatten som är förorenat med ämnen som DMS, PFAS osv. Därför passar Manuelas doktorandprojekt in i regionens kunskapsbehov inom ramen för ett attraktivt konsortium", säger Henriette Kerrn-Jespersen, chefskonsult vid huvudstadsregionen i Danmark, om regionens huvudsakliga mål för projektet.  

Viktigt samarbete med universiteten

"Samarbete med universiteten är avgörande för ett tekniskt konsultföretag som NIRAS, dels för att vi lever av rådgivning på högsta nivå och därför alltid måste vara uppdaterade med den senaste kunskapen, dels för att vi lever av att anställa de mest kompetenta kandidaterna. Därför måste de nyanställda ha nära kontakt med sina utbildningsinstitutioner. Det faktum att NIRAS också ägs av NIRAS Foundation, vars syfte är att bidra till utvecklingen av teknisk vetenskap och ingenjörsyrket i allmänhet, gör universitetssamarbetet ännu viktigare för NIRAS", säger Jens Brandt Bering, direktör för leveranser på NIRAS.

Doktorandstudien beräknas genomföras i 2022–2025.

Vad är DMS?

DMS är en nedbrytningsprodukt som härrör från svampmedlet tolylfluanid, som har använts inom frukt- och grönsaksodling och trävaruindustrin. Tolylfluanid har inte varit tillåtet att använda i Danmark sedan 2007.

Vill du veta mer?

Manuela Schliemann-Haug

Manuela Schliemann-Haug

PhD Student

Allerød, Denmark

+45 4299 5418