NIRAS Young Professional Academy

Group of newly graduated junior consultants

Få världen som arbetsplats: Bli konsult genom NIRAS tvååriga traineeprogram NIRAS Young Professional Academy.

Är du redo för en internationell karriär där du arbetar nära kollegor från hela världen för att göra skillnad?

NIRAS tvååriga traineeprogram ’NIRAS Young Professional Academy’ (NYPA) samlar 12-25 deltagare. Efter ett introduktionsprogram på NIRAS kontor i Belgrad får du arbeta på något av NIRAS andra kontor och/eller pågående projekt runtom i världen.

Som deltagare på traineeprogrammet arbetar du med ett stort team av kollegor med många års erfarenhet inom relevanta projekt. Dina akademiska kompetenser kompletteras med praktisk erfarenhet i utvecklingssamarbete, projektledning, anbudsskrivande och träning i att kommunicera tvärs över olika kulturer. Allt i kombination med teoretiska moduler och intensiv, praktisk träning.

När de två åren passerat är du redan en bra bit på väg i din karriär. Du får en unik start i utvecklingsbranschen och en kombination av teoretiska och praktiska kunskaper som ger dig en mycket bra grund för ett professionellt arbete.

För att kunna övervägas till NIRAS Young Professional Academy ska du ha en relevant högre utbildning inom marinteknik/planering och utveckling av kustområden, livsmedelsförädling, stadsplanering and transport, byggnader och arkitektur, vattenförsörjning, jordbruk, livsmedelssäkerhet och näring, energi, grön tillväxt/cirkulära ekonomier, utvärdering och uppföljning, fondförvaltning, reform av offentlig sektor och markfrågor. Du ska även ha upp till tre års relevant erfarenhet från att arbetat med NIRAS kompetensområden (dvs. som praktikant på konsultfirma, volontärarbetat för organisation, NGOs, CSR-arbete inom privata sektorn, utvecklingsbiståndsorganisation, utrikesministerier, bilaterala eller multilaterala organisationer eller annat arbete utomlands). 

NYPA-programmet 2018-2020 startar 4 juni 2018 i Belgrad, ansökningsperioden är passerad.

 

Du kan läsa mer om traineeprogrammet här