Facility Management, FM - Göteborg oktober 2018

Facility Management är en ledningsfilosofi och ett kompetensområde som sätter stödtjänster, lokaler, teknik och arbetsprocesser i relation till kärnverksamhetens behov.

Lokalresursplanering - Göteborg oktober 2018

Här lär du dig konkreta råd om strategier och metoder för planeringsarbetet.