Piggy bank, stack of papers, calculator and hands holding pen lying on desk

Facility Management, FM - Göteborg oktober 2019

Facility Management är en ledningsfilosofi och ett kompetensområde som sätter stödtjänster, lokaler, teknik och arbetsprocesser i relation till kärnverksamhetens behov.

Meeting room

Lokalresursplanering - Göteborg oktober 2019

Här lär du dig konkreta råd om strategier och metoder för planeringsarbetet.

woman holding forth wooden house models

Upphandling av fastighets- och servicetjänster AFF/SLA, Göteborg november 2019

Du lär dig tillämpa standardiserade beskrivningar, villkor och avtal för såväl fastighets- som servicetjänster.