Piggy bank, stack of papers, calculator and hands holding pen lying on desk

Facility Management, FM - Göteborg september 2021

Facility Management är en ledningsfilosofi och ett kompetensområde som sätter stödtjänster, lokaler, teknik och arbetsprocesser i relation till kärnverksamhetens behov.

Meeting room

Lokalresursplanering - Göteborg oktober 2021

Här lär du dig konkreta råd om strategier och metoder för planeringsarbetet.

woman holding forth wooden house models

Upphandling av fastighets- och servicetjänster AFF/SLA, Göteborg november 2021

Du lär dig tillämpa standardiserade beskrivningar, villkor och avtal för såväl fastighets- som servicetjänster.

Piggy bank, stack of papers, calculator and hands holding pen lying on desk

Facility Management, FM - Stockholm, november 2021

Facility Management är en ledningsfilosofi och ett kompetensområde som sätter stödtjänster, lokaler, teknik och arbetsprocesser i relation till kärnverksamhetens behov.

balloons rising to the sky

Lokalförsörjning inom Svenska kyrkan

Så planerar du för en effektiv lokalanvändning

Stad: Kursen anordnas efter beställning, kontakta oss för mer info.

building facade

Fastighetsägarens och hyresgästens ansvar, Göteborg november 2021

Vilka åtaganden krävs av dig som fastighetsägare och hyresgäst? Få verktygen hur du kan förebygga och eliminera risker i och omkring din fastighet. Hur kan vi tillsammans hushålla med resurser, öka säkerheten och skapa god arbetsmiljö samt gynnsamma relationer mellan fastighetsägare och hyrestagare? Detta och mycket mer fördjupar vi oss i under två lärorika dagar.