Meeting room

Lokalresursplanering - Göteborg oktober 2019

Här lär du dig konkreta råd om strategier och metoder för planeringsarbetet.

woman holding forth wooden house models

Upphandling av fastighets- och servicetjänster AFF/SLA, Göteborg november 2019

Du lär dig tillämpa standardiserade beskrivningar, villkor och avtal för såväl fastighets- som servicetjänster.