Piggy bank, stack of papers, calculator and hands holding pen lying on desk

Facility Management, FM - Stockholm, mars 2020

Facility Management är en ledningsfilosofi och ett kompetensområde som sätter stödtjänster, lokaler, teknik och arbetsprocesser i relation till kärnverksamhetens behov.

woman holding forth wooden house models

Upphandling av fastighets- och servicetjänster AFF/SLA, Stockholm april 2020

Du lär dig tillämpa standardiserade beskrivningar, villkor och avtal för såväl fastighets- som servicetjänster.

Meeting room

Lokalresursplanering - Stockholm, juni 2020

Här lär du dig konkreta råd om strategier och metoder för planeringsarbetet.

Piggy bank, stack of papers, calculator and hands holding pen lying on desk

Facility Management, FM - Göteborg september 2020

Facility Management är en ledningsfilosofi och ett kompetensområde som sätter stödtjänster, lokaler, teknik och arbetsprocesser i relation till kärnverksamhetens behov.

Meeting room

Lokalresursplanering - Göteborg oktober 2020

Här lär du dig konkreta råd om strategier och metoder för planeringsarbetet.

woman holding forth wooden house models

Upphandling av fastighets- och servicetjänster AFF/SLA, Göteborg november 2020

Du lär dig tillämpa standardiserade beskrivningar, villkor och avtal för såväl fastighets- som servicetjänster.

Piggy bank, stack of papers, calculator and hands holding pen lying on desk

Facility Management, FM - Stockholm, november 2020

Facility Management är en ledningsfilosofi och ett kompetensområde som sätter stödtjänster, lokaler, teknik och arbetsprocesser i relation till kärnverksamhetens behov.