Facility Management, FM

Accounting Shutterstock 74215423 1024

Facility Management är en ledningsfilosofi och ett kompetensområde som sätter stödtjänster, lokaler, teknik och arbetsprocesser i relation till kärnverksamhetens behov.

Adress: Kursen genomförs på distans, alternativt på plats i Stockholm eller Göteborg.

Pris: 12 200 SEK (exkl. moms)

Arrangör: NIRAS och SIFU

TYP AV EVENT:: Kurs

Facility management erbjuder en bättre samordning, styrning och utveckling för kunders samtliga stödfunktioner för en ökad total effektivitet, minskade kostnader men med en ständig förbättrad service. Kursen fördjupar dina kunskaper i Facility Management och utvecklar dig i rollen som ledare, upphandlare eller leverantör av FM-tjänster.

Kursen ger dig konkreta råd och strategier och metoder som kan användas direkt när du kommer hem. Råden och metoderna är sammansatta i en arbetsmodell i tio steg som hjälper dig att arbeta fokuserat och rationellt med företagets FM-utveckling. Stor vikt läggs vid upprättande av FM-avtal och hur man mäter och följer upp FM-verksamheten.

Du får också det allra senaste om den nya europeiska standarden för FM-definitioner och FM-avtal.

Du kan anmäla dig här

Deltagare

Fastighetschefer, fastighetsförvaltare, Facility Managers. Kursen lämpar sig även för konsulter eller förvaltningsentreprenörer som sysslar med förvaltningstjänster.

Förkunskaper

Erfarenhet av att beställa eller leverera tjänster.

Syfte

Efter kursen skall deltagarna förstå och använda Facility Management för att uppnå ökad effektivitet och lönsamhet.

Innehåll

- Ingående kunskaper om vad Facility Management är och hur det kan bidra till ökad effektivitet och lönsamhet
- Kartläggning av FM-verksamheten
- Utveckla en FM-strategi
- Kunskap om servicenivåer och SLA (Service Level Agreements)
- Konkreta råd om hur FM-verksamheten kan läggas upp och organiseras
- Praktiska exempel på strategier, metoder och nyckeltal för FM-arbetet