Vi är ledsna. Tyvärr är händelsen redan hållits.

building facade

Fastighetsägarens och hyresgästens ansvar, Stockholm september 2020

Vilka åtaganden krävs av dig som fastighetsägare och hyresgäst? Få verktygen hur du kan förebygga och eliminera risker i och omkring din fastighet. Hur kan vi tillsammans hushålla med resurser, öka säkerheten och skapa god arbetsmiljö samt gynnsamma relationer mellan fastighetsägare och hyrestagare? Detta och mycket mer fördjupar vi oss i under två lärorika dagar.

Adress:

Teknologisk Institut

Warfvinges väg 45

112 51 Stockholm

 

 

Vilket ansvar har hyresgästen som bedriver verksamhet i sina hyrda lokaler? Har de ett långtgående ansvar för att planera och kontrollera sin verksamhet för att motverka och förebygga olägenheter för människors hälsa och miljö – eller är det fastighetsägarens ansvar? Hur långt sträcker sig egentligen ansvaret som fastighetsägare och hyresvärd?
På denna kurs lägger vi tyngdpunkten på det ansvar som både fastighetsägare och hyresgäst har när det gäller vilka besiktningar eller kontroller som är knutna till byggnaden och den verksamhet som bedrivs där.
En viktig del i kursen är även hur man kan arbeta med kommunikationen mellan hyresvärd och hyresgäst och därigenom skapa goda relationer med sina kunder.

Med utgångspunkt i nuvarande lagstiftning och regler fördjupar vi oss i de ansvarsområden som både fastighetsägare och hyresgäst särskilt måste arbeta med:
Säkra byggnadsverkSkydd av miljö och hushållning med resurserGod arbetsmiljö

Ur innehållet

Vilka egenkontroller krävs och hur ska de dokumenteras?Att identifiera olycksrisker och hur du arbetar med att förebygga ohälsa och skadorHur påverkar miljöbalkens krav dig som fastighetsägare?Kommunikation mellan hyresvärd och hyresgäst för god arbetsmiljöMyndighetskraven som ställs på dig som hyresvärd och hyresgäst

Syfte

Syftet med kursen är att ge dig en bredare kunskap och förståelse kring hur de olika lagarna samspelar, hur kraven påverkar dig som fastighetsägare och hyresgäst och vad det innebär i praktiken.

Deltagare

Fastighetsägare, förvaltare, hyresvärdar, hyresgäster, bostadsrättsföreningar och alla som vill veta mer om vad det innebär att förvalta fastigheter och hyra lokaler.

Förkunskaper

Inga särskilda förkunskaper krävs men rekommendationen är att du arbetar med fastighetsinnehav eller är ansvarig för verksamhetens lokalförsörjning.

Kursledare Thomas Wettergren

Thomas;

Thomas är utbildad fastighetsingenjör inom VVS/miljö och har arbetat för flera stora fastighetsägare med bla. miljöfrågor. Thomas har utfört lagstadgade kontroller som OVK, uppföljning av energianvändningen och planering av åtgärder för energieffektivisering.

Kursledare Bertil Oresten

Bertil Oresten;

Bertil har arbetat i bygg och fastighetsbranschen sedan 60-talet, både som entreprenör och konsult. Bertil utbildar regelbundet inom organisationsutveckling, strategisk planering, ekonomistyrning och effektivisering inom lokalförsörjning, fastighetsföretagande och facility management.