Lokalförsörjning inom Svenska kyrkan

Fastigheter Och Service Plus Lokalfoersoerjning Svk

Så planerar du för en effektiv lokalanvändning

Adress: Kursen anordnas efter beställning, kontakta oss för mer info.

Arrangör: NIRAS

TYP AV EVENT:: Kurs

Lokalförsörjning inom Svenska kyrkan är en kurs som är anpassad för personer som arbetar med lokalförsörjning och framtagning av lokalförsörjningsplaner inom Svenska kyrkan.

Utbildningen tar stöd från Svenska kyrkans vägledning i lokalförsörjningsplanering och kompletteras med konkreta exempel på hur hela och delar av en lokalförsörjningsplan kan se ut. I kursen lyfter vi upp exempel från tidigare genomförda lokalförsörjningsplaner. Vi går igenom hur man förbereder lokalförsörjningsplaneringen och hur man tar fram förslag på lokalförsörjningsplan. Utbildningen berör analysarbete, samverkan och hur man på ett systematiskt sätt genomför planerade åtgärder. Stort utrymme kommer att ges till samtal om hur man på bästa sätt kan tillämpa sin nya kunskap i det dagliga arbetet.

Utbildningen ger dig kunskaper om hur man kan arbeta praktiskt med att effektivisera användandet av lokaler. Kursen visar också sambandet mellan lokaler, inredning och serviceverksamhet med avseende på ekonomi, nytta och miljöpåverkan.

Med rätt mängd utformade lokaler fungerar verksamheterna som regel mycket bättre och organisationen kan spara mycket pengar. Att arbeta med lokalförsörjningsplanering är därför en viktig uppgift som kräver insikt och kunskaper både om hur verksamheterna fungerar och hur man kan skapa bra anpassade lokallösningar för dessa.

Deltagare

Kursen vänder sig till stift, pastorat eller församlingar som arbetar praktiskt med eller för att stödja i lokalförsörjningsplaneringen. Kursen är också lämplig för dig som ansvarar – eller processleder arbetet – för att ta fram en lokalförsörjningsplan.

Förkunskaper

Inga formella förkunskaper krävs. Tips på förberedande läsning lämnas vid beställning av kurs.
https://internwww.svenskakyrkan.se/lfp/vagledning-i-lokalforsorjningsplanering

Innehåll

  • Övergripande om lokalförsörjningsplanering
  • Förbered lokalförsörjningsplaneringen
  • Upprätta lokalförsörjningsplan
  • Drivkrafter för förändring
  • Genomför planerade åtgärder

Kurstillfällen

Utbildningen omfattar två dagar, men kan anpassas efter era önskemål. Kursen anordnas efter beställning, kontakta oss för mer info. Info@niras.se