Vi är ledsna. Tyvärr är händelsen redan hållits.

Meeting room

Lokalresursplanering - Stockholm, juni 2021

Här lär du dig konkreta råd om strategier och metoder för planeringsarbetet.

Adress:

Teknologisk Institut

Warfvinges väg 45

112 51 Stockholm

 

Är era lokaler effektiva?
Kan ni spara pengar på lokalerna?
Ser du nyttan med lokalresursplanering?

Här lär du dig konkreta råd om strategier och metoder för planeringsarbetet.

Utbildningen Lokalresursplanering, LRP ger dig kunskaper om hur man kan arbeta praktiskt med att effektivisera användandet av lokaler. Kursen visar också sambandet mellan lokaler, inredning och serviceverksamhet med avseende på ekonomi, nytta och miljöpåverkan.

Med rätt mängd utformade lokaler fungerar verksamheterna som regel mycket bättre och organisationen kan spara mycket pengar. Att arbeta med lokalresursplanering är därför en viktig uppgift som kräver insikt och kunskaper både om hur verksamheterna fungerar och hur man kan skapa bra anpassade lokallösningar för dessa.

Rätt lokallösningar som passar både verksamheten och ekonomin skapar dessutom en ökad trivsel, mindre sjukfrånvaro och lägre personalomsättning. Utbildningen ger dig konkreta råd om strategier och metoder för planeringsarbetet och hur man kan skapa en effektiv planeringsorganisation.

Deltagare

Kursen vänder sig till t.ex. Fastighetsägare, Fastighetschefer, Fastighetsförvaltare, Facility Managers eller personer som arbetar praktiskt med strategisk planering, lokalresursplanering eller lokalplanering. Kursen är också lämplig för konsulter eller förvaltningsentreprenörer som sysslar med förvaltningstjänster.

Förkunskaper

Inga formella kunskaper fordras.

Syfte

Efter kursen skall du kunna förstå och använda lokalresursplanering (LRP) som är en metod för att uppnå en effektiv verksamhet.

Innehåll

  • Facility management, lokalresurs- och serviceplanering
  • Strategisk planering för ökad effektivitet
  • Drivkrafter för effektivisering
  • Mätmetoder och nyckeltal
  • Lokaler och inredning
  • Lokalplanering i tidiga skeden
  • Effektivitetskalkyler
  • Uppföljning och erfarenhetsåterföring