Upphandling av fastighets- och servicetjänster AFF/SLA

C Users Jot Desktop Fastigheter Och Service Plus Facility Management

Du lär dig tillämpa standardiserade beskrivningar, villkor och avtal för såväl fastighets- som servicetjänster.

Adress: Kursen genomförs på distans, alternativt på plats i Stockholm eller Göteborg.

Arrangör: NIRAS och SIFU

TYP AV EVENT:: Kurs

Kursen tar upp normala typfall från att upprätta förfrågningsunderlag till att träffa avtal antingen det är en intern eller extern leverantör. Med rätt kunskap får du kontroll över avtalen.

Du kan anmäla dig här

Deltagare

Kursen riktar sig till dig som beställer eller levererar fastighets- och servicetjänster. Till exempel kan du vara facility manager, fastighetschef, serviceleverantör, fastighetsförvaltare eller beslutsfattare. Du kan komma från både offentlig verksamhet eller från näringslivet.

Förkunskaper

Inga särskilda förkunskaper krävs.

Syfte

Syftet med kursen är att ge dig en grundläggande förståelse kring upphandling av fastighets- och servicetjänster. Du får lära dig om vilka vinster som kan uppnås och vilka fallgropar som skall undvikas. Efter genomgången kurs har du fått lära dig att upprätta avtal för fastighets- och servicetjänster enligt branschstandarden gällande Avtal för Fastighets- och Servicetjänster (AFF). Dessutom har du fått god insyn i hur ett Service Level Agreement (SLA) upprättas.

Innehåll

 • Inledning och presentation av deltagare och föreläsare
  Varför FM-avtal?
 • Vem skall leverera vår service?
  Ska vi göra det i egen regi eller med underleverantör?
 • Vad betyder begreppen?
  Lär dig skillnaden mellan till exempel förebyggande och avhjälpande underhåll, tillsyn och skötsel
 • Sätt rätt ambitionsnivå på dina serviceavtal
  Singel service respektive total FM kräver olika typer av avtal. Dessutom finns olika typer av avtal, t.ex. funktion kontra frekvens.
 • Ansvarsfrågor
  Vad är beställarens ansvar, hyresvärdens ansvar och leverantörens ansvar?
 • Inblick i AFF-dokumentationen
  Vad är syftet med branschstandarden och hur används den?
 • FM-avtal
  Styrkor och svagheter i verkliga exempel
 • SLA:er
  Styrkor och svagheter i verkliga exempel
 • Vägledning av FM-avtal
  Från start till mål, casebaserat grupparbete med erfarenhetsutbyte
 • SLA
  Diskussion av exempel, casebaserat grupparbete med erfarenhetsutbyte