Man and CEO Carsten Toft Boesen standing outside entrance
Adm. Dir. Jesper Mailind, Alectia och adm. Dir. Carsten Toft Boesen (till höger i bild), NIRAS, slår ihop de två bolagen.
Nyhet

ALECTIA och NIRAS fusionerar

Samgåendet skapar en ny storspelare bland de konsulterande ingenjörerna. Med fler än 2000 medarbetare globalt är det fusionerade företaget redo för fortsatt tillväxt – särskilt utomlands.

22. dec 2016

Med fusionen mellan ALECTIA och NIRAS skapas en ny stor aktör bland de rådgivande ingenjörerna, som med en solid dansk grund är redo att växa internationellt. Båda företagen har hittills haft offensiva tillväxtstrategier, och det kommer man att fortsätta med.

”Vi får en större volym och kan erbjuda våra kunder ännu mer under samma tak. Inom alla sektorer där vi är verksamma är vi bland de marknadsledande. Vi har mycket starka professionella miljöer som gör det nya företaget till en attraktiv arbetsplats för de bästa specialisterna”, säger NIRAS vd Carsten Toft Boesen.

De mer robusta professionella miljöerna ger oss en stark utgångspunkt för att vinna större och mer komplexa projekt, och de anställda får fler och nya karriärvägar, påpekar NIRAS-vd:n. Samtidigt finns det uppenbara synergier som gör det fusionerade företaget mer konkurrenskraftigt.

Stärkt konkurrenskraft

ALECTIAs vd Jesper Mailind var initiativtagaren till den dialog som nu lett fram till en fusion. Han ser de två företagen som en bra match och fusionen som en mycket bra grund för framtiden.

”I en bransch som konsoliderar sig både nationellt och internationellt, har syftet med fusionen varit att skapa en stabil plattform för framtida tillväxt. Med fusionen stärker vi vår konkurrenskraft och får den bästa utgångspunkten för att ligga i framkant av den tekniska utvecklingen”, säger Jesper Mailind.

”Vi kan nu erbjuda våra kunder en ännu bredare expertis och vi får en stark grund för att lösa framtida uppgifter. Samtidigt skapar vi bättre utvecklingsmöjligheter för våra medarbetare och därmed en mer attraktiv arbetsplats”, säger han.
Fortsatta tillväxtambitioner

Det är första gången som två av branschens största företag fusionerar. Fusionen kommer att genomföras genom en sammanslagning av de fonder som är huvudaktieägare och därefter av de operativa bolagen. Istället för att spendera pengar på förvärv, startar det fusionerade företaget därför med summan av de två företagens finansiella styrka. Därför fortsätter man tillväxtstrategin, särskilt internationellt.

”Vi får en ännu större finansiell styrka för att förverkliga vår tillväxtstrategi. Vi ska utvecklas från att vara ett övervägande danskt företag till att bli ett skandinaviskt företag med internationell inriktning som skapar hållbara lösningar på de stora globala samhällsutmaningarna”, säger Carsten Toft Boesen.

NIRAS vd Carsten Toft Boesen kommer att stå i spetsen för det nya företaget – ALECTIAs vd Jesper Mailind tillträder ny tjänst utanför branschen den 1 april 2017.