Nyhet

Byggherrerådgivning och utvecklingsbistånd får lokal representation i Norge och NIRAS fortsätter därmed att utveckla sitt tjänsteutbud i Norge

29. okt 2015

NIRAS har köpt 51 procent av aktierna i Oslobaserade ENSI – Energy Saving International AS med option att köpa resterande aktier.

”Vi har en ambition om att växa i Norge och det tänker vi oss bland annat genom företagsförvärv. Det är underbart att vi lyckas”, säger direktör Allan J. Cristensen:

”ENSI ger oss möjlighet att erbjuda ytterligare tjänster med lokal förankring i Norge, nämligen byggherrerådgivning och utvecklingsbistånd”, fortsätter han.

Nya möjligheter

ENSI ägs av de två grundarna, Trond Dahlsveen och Tor-Eigil Robertsen. Både kommer att fortsätta att arbeta i verksamheten och är glada för de möjligheter som NIRAS-gruppen ger ENSI. ” Vi är ett litet företag, men har lång och bred erfarenhet. NIRAS verksamhet inom utvecklingsbistånd gör att vi kompletterar varandra väldigt bra och inom byggherrerådgivning så blir det också spännande att dra nytta av NIRAS erfarenhet och kompetens”, säger Trond Dahlsveen.

Läs mer:

8 av ENSI’s totalt 11 medarbetare arbetar på kontoret i Norge, som ligger på Trondhemsvejen i Oslo. Här arbetar fyra personer med byggherrerådgivning och tre stycken med utvecklingsbistånd med fokus på energioptimering. Dessutom är den en administrativ medarbetare. ENSI har en medarbetare i Bulgarien och två i Ryssland, samtliga arbetar med utvecklingsbistånd.

Utvecklingsbistånd:

”Närvaron i Oslo är positiv i förhållande till att vi vill öka fokus på vår viktigaste kund NORAD”, säger Tor Lundström, affärområdeschef i NIRAS och ansvarig för utvecklingsprojekten. ”På samma sätt är närvaron på Balkan, Östeuropa och Centralasien en styrka, då vi genom ENSI får tillgång till kompetenser, referenser och nätverk”, tillägger han.

Byggherrerådgivning:

Samtidigt stärker köpet NIRAS position av byggherrerådgivning.
”Vi är en skandinavisk byggherrerådgivare. ENSI är en viktig bricka för oss i Norge och ger oss flera möjligheter att offerera på den offentliga och privata sektorn. Vi önskar även öka bemanningen i Norge ytterligare”, säger Anders Kirk Christoffersen, affärsområdeschef Byggherrerådgivning i NIRAS.

Flera företagsförvärv står på önskelistan:

Allan J. Christensen förklarar, att NIRAS ambitioner att växa genom förvärv inte stannar vid uppköpet av ENSI. NIRAS etablerade sig redan 2012 i Norge genom förvärv av de två verksamheterna SMI och Promitek.