cold war museum
Som fyra svarta lådor ligger ett museum gömt djupt inne i Rold Skog. Foto: AART architects & Nordjyllands Historiska Museum
NYHET

Danmarks hemliga kärnvapenbunker blir hjärtat i nytt kallkrigsmuseum

En underjordisk bunkeranläggning som ligger mitt i Rold Skog i Jylland, Danmark, var regeringens och de kungligas skyddsområde på 1960’talet där domens dag höll på att rinna ut. Nu ska bunkrarna konverteras till hele Danmarks kallkrigsmuseum. NIRAS är konsult på konstruktionerna.

14. apr 2020

REGAN Väst (Regeringsanläggning Västdanmark) är en 5.500 m2 stor kärnvapensäker bunker, som i hemlighet uppfördes på 1960’talet under Kalla kriget. Den skulle kunna rymma regeringen och regenter i händelse av ett kärnvapenkrig. Bunkrarna blev fridlysta i 2014 och all originalinredning är intakt.

NIRAS är en del av det team som ska uppföra en ny välkomst - och utställningsbyggnad med moderna publikfaciliteter, utställningar och lärcentrum i anknytning till bunkrarna som nu ska vara en del av ett nytt museum om Kallakriget.

”Det är en enig domarkommitté som har pekat på teamet som med sitt förslag har förmått at skapa en lösning där den existerande bunker och den tillhörande ingenjörsbostad tillsammans med det unika naturområdet och den nya byggnaden, framstår som en naturlig enhet. Den nya utställningsbyggnad är etablerad som fyra delvis begravda lådor som är lätt dolda bakom en skog och kommer gradvist fram för de besökande. Flödet mellan de fyra lådorna – och mellan samtliga delar av REGAN Väst – Danskarnas Kallkrigsmuseum – är både logiskt och enkelt som ger de besökande en spännande totalupplevelse.” säger ordförande för fastighetsfonden REGAN Väst, Claus Holm från Rebild kommun.


I hjärtat av välkomst- och utställningsbyggnaden kommer det finnas en modell av den imponerande, underjordiska bunker. Foto: AART architects & Nordjyllands Historiska Museum. 

Byggnaden stänger sig hemlighetsfullt på natten 

På ytan bli välkomst- och utställningsbyggnaden den enda synliga manifestationen av det nya kallkrigsmuseet. Som fyra svarta lådor ligger byggnaden gömd djupt inne i skogen. Med sitt dynamiska lamellsystem öppnar välkomst- och utställningsbyggnaden sig på dagen, medan den på natten stänger sig hermetisk och hemlighetsfullt.

Välkomst- och utställningsbyggnaden rymmer sju utställningsavdelningar som involverar de besökande och ger de besökande olika perspektiv på Kallakriget. Allt från rädslan för kärnvapen till de skarpt dragna politiska fronter och scenarier från kriget i fall att det kom. Det hela kommer att vara iscensatt så det skapas en koppling mellan de enskilda utställningssektionerna.

Bunkrarna rymmer en samhällsberättning om Kallakriget på ett sätt som inte förmedlats tidigare. Det nya museet kommer att göra historien levande och ge nya kraftfulla upplevelser för både barn och vuxna.

Fantastiskt spännande projekt 

I NIRAS ser man framemot att komma igång med det nya uppdraget. Projektledare i NIRAS Knud Skovgaard Pedersen berättar:

”Det är alltid ett stort nöje att sätta ihop ett team för ett nytt uppdrag. Och jag är dagligen väldigt glad när aktörerna på teamet använder alla sina kompetenser när de löser uppdraget. Dessutom ser jag fram emot att medverka för att skapa ett bra samarbete i projektteamet och med kunden. ”

Enligt Knud Skovgaard Pedersen har skapandet av särskilt kulturbyggnader och museums byggnader ett större intresse från samhället, jämfört med många andra traditionella byggnader, som gör det extra spännande att jobba med.

Inom uppdraget kommer NIRAS att få användning av speciella kompetenser inom hållbarhetscertifieringen DGNB, arbetsmiljösamordning, anläggning, säkerhet och specialinstallationer.

”Regan Väst har dessutom några tekniska spännande utmaningar när det gäller fundament, tekniska leveranser och konstruktion av byggarbetsplatser samt logistik,” berättar Knud Skovgaard Pedersen. Han ser fram emot att de inledande workshops med kunden och användare föralvar skjuter igång uppdraget. 


REGAN VEST är en underjordisk stad med platför 350 personer med bl.a. sjukhus och 232 rum. Foto: AART architects & Nordjyllands Historiska Museum. 

När museet öppnar finns det tillträdet till bunkern via guidade turer 60 meter under marken inne Rold Skog. Foto: Lars Horn & Nordjyllands Historiska Museum.