Port in Mombasa, Kenya
NIRAS har genomfört ett stort antal hamnprojekt i Afrika. Här ses hamnen i Mombasa i Kenya där NIRAS har genomfört flera expansioner och konstruerat en ny oljeterminal.
HAMNPROJEKT I TANZANIA

Enorma kontrakt för utveckling av hamnen i Tanga och en masterplan för hamnarna i Tanzania

NIRAS har som ledare för ett internationellt konsortium tecknat avtal om att etablera en ny oljeterminal och göra en stor expansion av Tanzanias näst största hamn i Tanga, samt om att utveckla en nationell masterplan för den Tanzanias hamnar de kommande 25 åren.

18. dec 2019

NIRAS har just tecknat ett mycket stort avtal med hamnmyndigheterna I Tanzania om att utarbeta en masterplan för den strategiska utvecklingen av Tanzanias hamnar under de kommande 25 åren.

"Avtalet ger oss en unik möjlighet att hjälpa till att utveckla Tanzanias hamnar. Vi kommer att arbeta för att se till att hamnprojekten blir så hållbara som möjligt, samtidigt som de bidrar positivt till Tanzanias ekonomi ", säger Carsten Heine Lund, chef för infrastruktur hos NIRAS.

Det finns tre internationella hamnar i det östafrikanska landet där Dar es Salaam mitt i landet är den i särklass största. Utvecklingen under de senaste åren har gjort att det är nödvändigt att utvidga hamnarna i Mtwara i söder och i Tanga i den norra delen av landet för att möta den ökade efterfrågan i regionen av internationell hamnkapacitet.

Stor expansion av Tanzanias näststörsta hamn

NIRAS ska leda förstudier, design och konstruktion under utbyggnaden av den befintliga hamnen i Tanga som är den näststörsta hamnen i det östafrikanska landet. Hamnprojektet omfattar dessutom också en ny oljeterminal i Tanga som fungerar som en knutpunkt för järnvägs- och fartygstrafiken i norra Tanzania.

"Tanzania är fortfarande beroende av fossila bränslen, vilket är en förutsättning för att skapa långsiktig utveckling i landet. Oljeterminalen i Tanga kommer att bidra till att skapa tillväxt och hundratals arbetstillfällen i området. Vi kommer naturligtvis att se till att uppförandet av terminalen uppfyller alla miljö- och säkerhetsnormer", påpekar Carsten Heine Lund.

För att förverkliga projektet har NIRAS bildat ett konsortium bestående av ANOVA Consult från Tanzania, holländska MTBS och ILF från Tyskland. Själva byggfasen beräknas kunna börja om ett år, och expansionen av hamnen kommer att ta cirka två och ett halvt år.

Stärkt närvaro i Östafrika

Konsortiet ingick den 18 november ett avtal med de lokala hamnmyndigheterna Tanzania Ports Authority som äger och driver alla hamnar i Tanzania, inklusive flodhamnar och containerdepåer i inlandet.

"Avtalet stärker vår närvaro i Östafrika. Från våra kontor i Kenya, Tanzania och Etiopien har vi de senaste 25 åren arbetat med stora civila och offentliga infrastrukturprojekt. Hamnprojektet i Tanzania kommer att konsolidera vår portfölj av stora internationella hamnprojekt", säger Carsten Heine Lund.

NIRAS har ansvarat för utbyggnad av bland annat container-, olje- och råvaruterminaler i åtskilliga hamnar i Afrika, bland annat i Mombasa i Kenya, Lomé i Togo, Port of Berbera i Somalia samt Buchanan och Freeport Monrovia i Liberia.

Dessutom har NIRAS skapat nationella masterplaner för hamnutveckling i Nigeria och Liberia, och slutligen det danska företaget nyligen vunnit ett stort kontrakt för att bygga en ny hamn på Maldiverna.