Men in work wear working with a geoprobe. Lars Prinds Hedegaard (LPH), Martin Eklund (BME)
NIRAS har under 2018 utfört ett utvecklingsprojekt, där vi kombinerat traditionella förborrningstekniker för att nå stora djup med NIRAS Geoprobesystem, som i realtid kartlägger både geologi och föroreningar med centimeter-upplösning.
Nyhed

Fjolårets utvecklingsprojekt omsatt i praktiken

NIRAS miljöavdelningar i Sverige och Danmark har i flera år samarbetat i projekt där gamla industrikemtvättar har förorenat mark och grundvatten till mycket stora djup.

23. sep 2019

NIRAS miljöavdelningar i Sverige och Danmark har i flera år samarbetat i projekt där gamla industrikemtvättar har förorenat mark och grundvatten till mycket stora djup. Cirka 75 % av Sveriges yta täcks av morän; en hård jordart som innehåller mycket sten och block, vilket gör det mycket svårt att undersöka på ett effektivt sätt. För att nå tillräckliga djup används traditionellt kraftiga borrutrustningar, ursprungligen utvecklade för geoteknik eller brunnsborrning. Dessa borrmetoder ger dock ytterst begränsad information om föroreningarna.

NIRAS har under 2018 utfört ett utvecklingsprojekt, där vi kombinerat traditionella förborrningstekniker för att nå stora djup med NIRAS Geoprobesystem, som i realtid kartlägger både geologi och föroreningar med centimeter-upplösning. Utvecklingsprojektet har visat att det för första gången är möjligt att utföra så kallade MIP-sonderingar till tiotalet meter ned i hårt packad granitmorän.

Under september 2019 användes den utvecklade metoden för att kartlägga ett källområde med klorerade lösningsmedel vid en före detta industrikemtvätt i Boden. Totalt har 500 meter direktmätande sondering utförts i ett material som för bara ett år sedan inte var möjligt att genomborra.

Utvecklingsprojektet och undersökningarna i Boden utförs på uppdrag av myndigheten Sveriges geologiska undersökning.