CEO Carsten Toft Boesen in front of SDG symbols
Enligt vd Carsten Toft Boesen finns en stor efterfrågan på hjälp med en hållbar omställning från många kunder: ”Hållbar omställning av städer, samhällen och företag präglar vår dialog med kunderna och är ett område där NIRAS förväntar sig tillväxt”, säger han.
Nyhet

Framsteg och investeringar i internationalisering, hållbarhet och integration präglar NIRAS redovisning för 2018

Under 2018 uppnådde NIRAS en vinstökning på 20 procent och en solid internationell tillväxt. Fortsatta stora satsningar på hållbara lösningar ska bidra till den framtida tillväxten.

03. apr 2019

Under 2018 uppnådde NIRAS en omsättning på 2,2 miljarder danska kronor (DKK), vilket motsvarar en tillväxt på fyra procent. Fokus under året var att fullfölja integrationen med ALECTIA 2017 och att utveckla den internationella verksamheten. 2018 bjöd på en ökning av resultatet från 50 till 61 miljoner DKK. (EBITA) och tillväxt i den internationella verksamheten.

”Vi har under 2018 lagt ner mycket resurser på att utveckla organisationen och systemen i hela verksamheten. Det hämmade på kort sikt resultatet och tillväxten, men innebär att vi har förutsättningarna för att i hög grad kunna utveckla verksamheten i både Danmark och utomlands under de kommande åren”, säger vd Carsten Toft Boesen.

Starkare ställning i Skandinavien

NIRAS strategi är att växa på närliggande marknader i Skandinavien och att stärka bolagets internationella affärsområden. Omsättningen i Sverige och Norge ökade också med 44 miljoner DKK 2018 och svarar nu för 14 procent av den totala verksamheten.

”Under de senaste åren har vi investerat i att bygga upp nya affärsområden i Skandinavien. Särskilt i Norge har man lyckats få ett bra grepp om marknaden med bland annat stora väg- och järnvägsprojekt. I Skandinavien är vi nu representerade med alla våra affärsområden. Det är en stor fördel när det gäller att locka till sig rätt medarbetare och att hjälpa våra kunder med hela deras verksamhet i Skandinavien och internationellt”, säger Carsten Toft Boesen.

Från skandinavisk till internationell

Carsten Toft Boesen påpekar att man även investerar i NIRAS internationella affärsområden, utvecklingsbistånd, vindkraft, hamnar och livsmedelsproduktion. Han fortsätter:

”Vi har investerat i en global organisering av våra internationella affärsområden. Det har varit dyrt och sänkte resultatet 2018. I gengäld skördar vi nu frukterna av investeringarna i form av nya kunder. Tidigare har vi byggt upp våra internationella affärsområden för våra skandinaviska kunders internationella affärer, medan vi idag i större utsträckning arbetar för internationella kunder som globala livsmedelstillverkare och globala utvecklingsfonder. Det innebär att det finns en större potential för tillväxt i den internationella verksamheten.”

Verktyg för hållbara lösningar

Hållbar omställning av städer, samhällen och företag präglar företagets dialog med kunderna, och är ett område där NIRAS förväntar sig tillväxt. Enligt vd:n finns det en stor efterfrågan från många kunder som vill ha hjälp med en hållbar omställning:

”Efter att ha talat om hållbarhet med många av våra kunder står det klart för oss att det i alla typer av företag, organisationer och myndigheter finns en stark önskan om att satsa på hållbara lösningar. Under 2018 har vi därför utvecklat och lanserat koncept och verktyg – som till exempel SDG Capture– som hjälper våra kunder att hitta hållbara lösningar som förverkligar FN:s 17 världsmål för hållbar utveckling.

Upprätthåller en hög investeringsnivå

NIRAS upplever en ökad efterfrågan på de flesta av sina marknader och kommer under de kommande åren att växa.

”Med våra investeringar är vi väl rustade för tillväxt. Vi kommer dock att behöva bibehålla en hög investeringsnivå, eftersom vi kan förvänta oss ett ökat behov av innovation och ny teknik för att kunna fortsätta att ligga i framkant när det gäller att utveckla konkurrenskraftiga och hållbara lösningar”, avslutar Carsten Toft Boesen.

Nyckeltal (angivna i DKK)

 

2014

2015

2016

2017

2018

Omsättning

1.255

1.317

1.474

2.125

2.204

Varav egen produktion

962

1.006

1.106

1.647

1.743

EBITA

45

51

56

50

61

EBITA-marginal

4,6%

5,1%

5,1%

3,1%

3,5%

EBITA exkl. fusionskostnader

 

 

 

73

65

Resultat efter skatt

33,2

36,2

39,2

20,3

33,3

Antal anställda (i genomsnitt)

1.370

1.404

1.475

2.206

2.355


Annual Result 2018 (iPaper)