Two young women standing by a NIRAS stand
NIRAS representanter Emelie Krantz och Matilda Svedberg på Svenska Stadskärnors konferens.
Nyhet

Fullsatt seminarium när NIRAS gästar Svenska Stadskärnors konferens

Under Svenska Stadskärnors konferens i Västervik bidrog NIRAS med ett seminarium. Där lyftes frågor om handelns effekt på samhället nu och i framtiden.

08. jun 2018

NIRAS medverkade vid Svenska Stadskärnor årliga konferens i Västervik. Svenska Stadskärnor är en medlemsorganisation som samlar företag, organisationer och kommuner som har ambitioner att utveckla Sveriges städer. Under konferensen debatterades flera ämnen som berör städernas utveckling och Linköping korades till Sveriges Stadskärna 2018. NIRAS medverkade under hela konferensen, bland annat höll Emelie Krantz och Matilda Svedberg ett fullsatt seminarium där handelsanalys och samhällsanalys vävdes ihop. Fokus låg på hur viktig handeln är som drivkraft för samhällets utveckling.

Handelsplatser skapar tillväxt

Under seminariet beskrev NIRAS handelns påverkan på samhället i stort, vilka dynamiska samhällseffekter handeln för med sig och varför den är en essentiell pusselbit för välmående städer.

”Människor baserar sina beslut om var de ska bo och arbeta utifrån hur de upplever kommunens attraktivitet. Att som kommun satsa på att upprätta en ny eller utveckla en befintlig handelsplats har god potential att bidra till hela stadens tillväxt under rätt förutsättningar”
, säger Matilda Svedberg, samhällsanalytiker på NIRAS, och tillägger:

”Det är viktigt att tänka framåt och inte bara analysera hur förutsättningarna ser ut idag, utan även hur de förväntas se ut i framtiden.”

Positiva samhällseffekter

Avslutningsvis diskuterades hur handeln och handelsplatser håller på att förändras och de nya handelsstrategier som kommer att behövas i framtiden.

”Genom att analysera de lokala förutsättningarna och de omvärldsfaktorer som påverkar framtidens detaljhandeln kan vi bistå med en långsiktig och konkurrenskraftig handelsstrategi. Handel kan inte längre vara en ensam dragare. Men det finns en potential för handeln där människor är”, säger Emelie Krantz, handelsanalytiker på NIRAS.