Watercourse
Nyhet

Högfluorerade ämnens påverkan på svenskt vatten

03. maj 2017

Marko Filipovic, miljökonsult på NIRAS och filosofie doktor i miljökemi publicerade i november 2016, tillsammans med representanter från flera svenska universitet, en vetenskaplig artikel i Kungliga Vetenskapsakademien som sammanfattar föroreningssituationen gällande förekomsten av högfluorerade ämnen (PFAS) i svenska vatten. Artikeln har fått stor spridning vilket tyder på ett stort intresse i frågan.

Högfluorerade ämnen, eller PFAS som de också kallas, är kemikalier som producerats av människan. Deras unika egenskaper gör att de kan användas i många sammanhang exempelvis i brandsläckningsskum, vattenavvisande kläder, hydrauliska oljor och matförpackningar. Dessvärre har dessa ämnen visat sig vara persistenta i miljön, och många av dem är bioackumulerbara och giftiga.

Dessa potentiellt skadliga föreningar upptäcks ofta i svenska vattendrag och har redan resulterat i allvarliga problem för offentlig dricksvattenförsörjning. Vissa brunnar har fått stängas på grund av att höga PFAS-koncentrationer har påträffats i både råvatten och producerat dricksvatten.

- PFAS-förekomsten i Sverige är fortfarande ganska låg även om övervakning pågår. I takt med att många av de klassiska PFAS substanserna förbjuds, produceras nya substitut vars kemiska egenskaper eller giftighet vi inte känner till idag, säger Marko Filipovic.

I artikeln beskrivs potentiella källor av PFAS som påverkar dricksvattenförsörjningen i Sverige. Vidare jämförs olika förekomster av PFAS i rå- och dricksvatten i landet. Dessutom presenteras övervakningshistoriken, den rättsliga situationen och de åtgärder som hittills har vidtagits för att minska spridningen av PFAS i miljön. Slutligen diskuteras framtida utmaningar och vart Sverige är på väg i frågan.

Ladda ner och läs hela artikeln här.

NIRAS har en av Nordens största expertgrupper inom förorenade områden och byggnader. Mer än 150 miljökonsulter arbetar dagligen med att lösa miljöproblem relaterade till förorenad jord, grundvatten, sediment, ytvatten och byggnader. Läs mer om vårt tjänsteutbud här.