Tom Heron speaking in front of other employees.
Nyhet

Kunskapsutbyte och relationer i fokus inom NIRAS Miljö-enhet

Utvecklingen står aldrig stilla i NIRAS. Och då anställda sitter spridda i kontor över hela Norge, Sverige och Danmark, ligger fokus på att skapa en gemensam grund för utbyte av kunskap och utveckling.

28. sep 2018

NIRAS har ambitionen att ligga i framkant av utvecklingen på marknaden, hand i hand med utvecklingen av anställda. Detta gäller också i NIRAS miljö-enheter i Sverige, Norge och Danmark.

Fredagen den 21 September höll NIRAS Miljö ett miljöseminarium för 200 kollegor från NIRAS Miljö:s affärsenheter i Sverige, Norge och Danmark.

Tom Heron, direktör för NIRAS miljö, inledde seminariet med att säga:

”Hvor er det godt at se jer alle sammen og hvor er det fantastisk, at der er så flot opbakning til dagen i dag. Vi skal møde hinanden, lade os inspirere og dele en masse viden med hinanden. Programmet er jo fagligt ambitiøst som en international konference: 5 parallelle spor og lutter spændende indlæg. Jeg glæder mig!

Dagen hade fokus på professionalitet, kunskap, inspiration och relationer mellan kontor och länder. Miljö inom NIRAS inkluderar många saker - alltifrån förorenad mark och grundvatten, natur, MKB, industriell miljö och arbetsmiljö.

Seminariet hade formen av en konferens med 5 parallella spår, där NIRAS-kollegor berättade om spännande projekt inom olika miljörelaterade ämnen.

Se programmet för seminariet här.

Christian Ocksen Jensen från miljöavdelningen i Kolding hade en riktigt bra dag och var nöjd med de professionella bidragen: ”Det er et super veltilrettelagt seminar, og det er opløftende at opleve både den faglige bredde og dybde. Man mærker på sådan en dag, at vi hver især sammen bidrager til noget større.”

Syftet med dagen var både att uppdatera varandra med den senaste kunskapen och erfarenhet från våra många projekt – och att träffa varandra fysiskt för att lära känna varandra bättre både över kompetensområden och geografi. Det fanns stora möjligheter att prata på tvären och bredden, både under pauser under dagen och vid efterföljande middag och fest.

Tomas Hjorth, affärsområdeschef på Miljö Sverige, uttryckte också entusiasm för dagen: ”Det var fantastiskt att under ett dygn umgås med 200 drivna miljökonsulter där samtliga kommer från NIRAS! Den enda nackdelen var att man inte hade ett par kloner så man hade kunnat se fler av de intressanta föredragen. Jag vet att flera kontakter knöts och är säker på att inom kort kommer detta att bära frukt.”