Children running outside the Långbrodals School, Sweden
Långbrodalsskolan är en toppmodern byggnad, helt klädd i titanzink från nock till sockel, med bandtäckning i tre olika bredder.
Nyhet

Långbrodalsskolan nominerad till Plåtpriset 2018

Med sin fasad helt klädd i titanzink är Långbrodalsskolan, ritad av NIRAS Arkitekter, nominerad till Plåtpriset 2018.

05. feb 2018

Plåtpriset är ett hederspris, vilket delas ut av PLÅT-seminariet i syfte att uppmuntra och hylla innovation och hållbart byggande, där metallernas egenskaper och uttryck tillvaratas i ett framgångsrikt arkitektoniskt utförande.

Den nya skolbyggnaden placerades indragen från gatan enligt den typologi som råder i stadsdelen och relaterar arkitektoniskt till den befintliga byggnaden från 1914 med sina klassiska formelement.  

Arkitekturen som helhet behövde ett material som kunde ”svepas som en hud” för att tydliggöra det 45 graders gaveltema som återkommer i byggnadens arkitektur och som relaterar till den befintliga skolan. Titanzinkplåten var svaret på detta och materialet upplevs varmt, enkelt, men på samma gång exklusivt när det bearbetas och uppfyller även projektets höga krav på hållbarhet.

Teamet från NIRAS Arkitekter består av Pernilla Fjellestad, Tomas Skoglund, Irene Westman, Joanna Oleksak, Martin Kjerrulf, Steven Müdd, Dorota Walus, Ami Holmgren, Malin Westin, Otto Enberg, Svante Wagenius, Hanna Palavicini, Malin Laakso, Ulrika Tjernström och praktikant Ulf Edgren.

Utmärkelsen delas ut en gång per år i samband med arkitekturevenemanget PLÅT som i år hålls den 8 mars på Slagthuset i Malmö.

Läs mer om arbetet med Långbrodalsskolan här.