building under construction
Nyhet

Liten har blivit stor - Kämpetorpsskolan invigd

NIRAS Arkitekter har projekterat om, till- och nybyggnation för Kämpetorpsskolans kapacitetsökning, från 300 till 1080 elever.

20. feb 2020

Efter drygt 5 års arbete var det ett stort nöje att se skolan invigas med barn och pedagoger på plats i lokalerna. Skolan är en central, och viktig del i att tillskapa ett nav i Älvsjö med ett campus som fungerar både dag och kvällstid. Campus Kämpetorp består av skolbyggnaderna, en ny förskola och en dubbel idrottshall med tillhörande bollplan.

NIRAS Arkitekter har projekterat om, till- och nybyggnation av den befintliga skolan och genom att addera två nya längor och en fristående matsalsbyggnad. Vi har ansvarat för samtliga skeden från tidiga skisser via detaljplanunderlag fram till bygghandling och uppföljning av produktionen.Detta komplexa och så roliga projekt har hanterat ett antal påverkansfaktorer:

- att samtliga ursprungliga byggnader är av högt antikvariskt värde med hög grad av symmetri och upprepning, med typiska 50-talskulörer.

- att de nya byggnadernas placering skulle svara mot önskemålet att bevara de många ekar som växter i närområdet, då dessa är en viktig del i områdets biologiska spridningskorridorer.

- att ett antal nya byggnadskroppar behövdes för att klara kraven.

- att de nya byggnaderna behövde både förhålla sig till de befintliga byggnaderna men ändå ha en egen stark och urskiljande identitet samt möjlighet till ett flexibelt invändigt nyttjande.