split image of nature pictures

Lantbrukarnas Ekonomi AB väljer NIRAS som konsult i lokalförsörjningsfrågor

Lantbrukarnas Ekonomi AB hanterar det lokal- och fastighetsbestånd som Lantbrukarnas Riksförbund (LRF) har över landet.

05. feb 2020

Lantbrukarnas Ekonomi AB utgår från LRF:s huvudkontor som ligger på Kungsholmen i Stockholm, där de förhyr ca 20 000 kvm kontorslokaler på Franzéngatan 1 och 6. Verksamheten har nu ett aktuellt pågående projekt att samla huvuddelen av sin Stockholmsbaserade verksamhet i en fastighet som Lantmännen Fastigheter äger.

NIRAS Corporate Real Estate Services (NIRAS) har sedan 2014 levererat tjänster inom lokalförsörjning till Lantbrukarnas Ekonomi AB. NIRAS uppdrag genom åren har omfattat en vid palett av tjänster, allt ifrån klassiska lokalprojekt med behovs- och nulägesanalys, hyres- och avtalsförhandlingar till lokalanpassningar och flyttprojektledning. Uppdragen har även omfattat implementering av aktivitetsstyrda arbetsplatser, ombyggnationer och förändringsledning. Utöver detta har NIRAS också erbjudit Lantbrukarnas Ekonomi AB hjälp med FM-frågor, bostadsförvaltning, kravspecifikationer samt lokalstrategier.

NIRAS har även under åren bistått Lantbrukarnas Ekonomi AB med ekonomiska analyser, hyresmodeller och kalkyler avseende beståndet och har varit rådgivare avseende strategier för in- och uthyrning av lokaler, förvaltning och lokalavveckling och har också bidragit till att sjösätta dessa strategier. Praktiska förvaltningsfrågor och bostadsförvaltning har utgjort en del av tjänsten. Sammanfattningsvis kan sägas att NIRAS varit inhyrd som fastighetschef där NIRAS skött Lantbrukarnas Ekonomi AB:s samtliga fastighetsfrågor.

Lantbrukarnas Ekonomi AB anser att NIRAS arbete har ett stort ekonomiskt värde då NIRAS hjälpt kunden att öka intäkterna samtidigt som de minskat kostnaderna. Största utmaningen för Lantbrukarnas Ekonomi AB är att kunna ha lokaler som är ändamålsenliga för verksamheten. Eftersom verksamheten är beroende av medlemsantalet som förändras kontinuerligt ändras då även behovet av bl.a. lokaler ofta. Just i denna fråga upplever kunden att NIRAS styrkor såsom snabbhet och kompetens kommer till stor nytta där också arbetet mellan parterna underlättas tack vare det goda samarbetet.

Franzéngatan 1 Franzéngatan 6 A
Franzéngatan 1          Franzéngatan 6A

Vi har nog gjort det mesta som förekommer inom lokal- och fastighetsförvaltning, och har den stora förmånen och glädjen att få arbeta nära våra engagerade beställare.” säger Rickard Ekman, Senior Advisor och kundansvarig för NIRAS avtal med Lantbrukarnas Ekonomi AB.

Vi har ett Ramavtal med NIRAS. Det innebär att vi kan få snabba svar inom en mängd olika frågor kring fastigheter från den nödvändiga specialist som krävs men med en singel point of contact; Rickard Ekman. Detta har visat sig fungera bra för oss och vi är mycket nöjda med samarbetet.”

Göran Almberg

Koncerncontroller Lantbrukarnas Ekonomi AB