Yard outside the Långbrodal School, Sweden
De kommande åren ska skolplatser för 450 000 elever byggas.
Nyhet

NIRAS Arkitekter i upprop för världens bästa skolbygge

NIRAS Arkitekter är med i det kunskapsöverskridande nätverket Opinion Bygga Skola för att tillsammans med andra aktörer i branschen skapa ”världens bästa skolbygge”. Vi vill generera en diskussion kring hur vi tillsammans kan lösa kommande utmaningar och förverkliga behovet av 1000 högkvalitativa skolor på 10 år.

25. jun 2018

De närmaste tio åren kommer över 1000 nya skolor att behöva byggas i Sverige. Det är inte bara ett enormt bygge, det omfattar även skolplatser för 450 000 elever och arbetsplatser för cirka 50 000 skolledare och pedagoger. NIRAS Arkitekter utvecklar och skapar skolor som är hållbart rustade inför framtiden, både ur ett socialt, ekologiskt och ekonomiskt perspektiv. För att lösa den kommande stora samhällsinvesteringen tror vi att det är essentiellt att politiken och branschen slår sig samman. Vi har stor erfarenhet av att rita skolor med god kvalitet som vinner arkitekturpriser, så som Långbrodalskolan i Stockholm vilken utnämnts till Årets Stockholmsbyggnad 2018.

”Arkitektur påverkar oss. Alla vet det instinktivt och den senaste forskningen bevisar det. De skolor som ska byggas under de kommande tio åren är inte bara byggnader; de är arbetsplatser, pedagogiska miljöer och de är framför allt den plats där Sveriges framtid ska få sin grundläggande utbildning. Vi står inför en jätteutmaning och för att kunna skapa långsiktigt hållbara kvaliteter, därför tror vi att det är viktigt att alla inom branschen arbetar tillsammans,”  säger Pauline Ringvall, teamledare på NIRAS Arkitekter.

NIRAS har de senaste åren fokuserat kring skolans byggda miljö och är idag en av Sveriges ledande skolbyggare. Att bygga 1000 skolor på 10 år kräver dock att vi samarbetar. Därför har NIRAS valt att gå med i det kunskapsöverskridande nätverket, Opinion Bygga Skola. I Almedalen 2018 bjuder vi in hela skolsverige för en diskussion kring hur vi åstadkommer högkvalitativa skolor.

Välkommen till seminarium i Almedalen ”Hur skapar vi 1000 bra skolor på 10 år?”

Datum 2 juli 2018
Tid 14.30-16.30
Plats Donnersgatan, Hansaplatsen, Tält C

Läs mer på:
Opinion Bygga Skola
Almedalsveckan
Långbrodalsskolan