areal view of helsingborg by night
Trafik- och Boverket i Danmark har utsett NIRAS att genomföra kompletterande förundersökningar för en fast järnvägsförbindelse mellan Helsingør och Helsingborg. (Foto: Needpix)
NYHET

Bidrar till strategisk analys av fast förbindelse mellan Helsingør och Helsingborg

Trafik- och Boverket i Danmark har utsett NIRAS att genomföra kompletterande förundersökningar för en fast järnvägsförbindelse mellan Helsingør och Helsingborg.

02. apr 2020

Trots corona-krisen fortsätter NIRAS utan vidare sitt arbete med att bygga framtidens hållbara samhälle.

I fortsättning på tidigare förundersökningar har NIRAS utsetts av Trafik- och Boverket att genomföra kompletterande förundersökningar för en fast järnvägsförbindelse mellan Helsingør och Helsingborg.

”Vi är mycket glada över att Trafik- och Boverket har valt NIRAS för detta uppdrag. Vi fortsätter att tillhandahålla tjänster för våra kunder trots den nuvarande situationen med coronavirus och vi hjälper med att hålla hjulen igång i samhället, så att vi kan återgå till ett mera normalt vardagligt liv så snart som möjligt,” säger Carsten Heine Lund, infrastrukturdirektör på NIRAS.

Ökad mobilitet i Öresundsregionen

En fast Helsingør-Helsingborg förbindelse kommer att bidra till ökad mobiliteten i Öresundsregionen och samtidigt skapa en starkare koppling till resten av Europa.

Uppdraget handlar om järnvägsdelen som bland annat omfattar utvärdering av byggarbeten för järnvägens anläggningar på land, möjliga besparingar på en enspårig järnvägstunnel och möjligheterna till en alternativ väg för järnvägstunneln under sundet.

Dessutom omfattar uppdraget också en undersökning av platskrav för arbetsplatser och omfattningen av expropriationer, samt en övergripande bedömning av trafikmodeller.

"Det är ett mycket intressant uppdrag att vara delaktig i. När man tittar på vad den fasta förbindelsen mellan Köpenhamn och Malmö har betytt för regionen, finns det mycket intressanta utsikter med en fast anslutning mellan Helsingør och Helsingborg," säger Carsten Heine Lund.

NIRAS löser uppdraget i samarbete med den långvariga samarbetspartner BabEng, en av världens ledande tunnelspecialister. Uppdraget initierades i februari 2020 och kommer att pågå fram till juni.