group photo
Från vänster: Gustaf Rosander, Cecilia Prick, Vivianne Zhong, Karolina Fors, Anita O´Flaherty och Susanne Montelius
Nyhet

NIRAS Corporate Real Estate Services växer ytterligare i Göteborg, Malmö och Stockholm

Vi har under 2018 fått fler och större uppdrag för befintliga och nya kunder på alla tre kontoren där vår verksamhet finns representerad, vilket har gett oss möjlighet att anställa nya kompetenta kollegor.

26. nov 2018

Till vårt konsultteam i Göteborg har Susanne Montelius anslutit. Susanne kom-mer senast från studier på Chalmers och har en civilingenjörsexamen inom sam-hällsbyggnadsteknik. Susanne har under hösten arbetat med att stödja en av våra stora statliga ramavtalskunder med deras hyresavtalsportfölj och lokalsökningar. Därutöver arbetar Susanne som biträdande projektledare i ett uppdrag där flera kommunala förvaltningar ska samlokaliseras i ett nytt stadshus.

Under hösten har Vivianne Zhong och Gustaf Rosander rekryterats och bidragit till ett växande konsultteam i Malmö. Vivianne Zhong har en civilingenjörsexamen från Lunds Tekniska Högskola inom lantmäteri med inriktning fastighetsekonomi och arbetar bland annat med lokalsökningar för en av våra stora ramavtalskunder. Gustaf Rosander har senast arbetat för en av landets större utbildningsföretag som projektledare med lokalförsörjning, hyresförhandlingar och förvaltning och har i grunden en examen från Malmö högskola i fastighetsföretagande. Gustafs erfarenhet är värdefull i de uppdrag han nu driver för några av våra statliga myndig-heter som utökar sin verksamhet i södra Sverige.

I Stockholm har vi fått välkomna Cecilia Prick, Karolina Fors och Anita O´Flaherty. Vårt konsultteam i Stockholm har aldrig varit så stort som idag. Cecilia Prick har efter studier på Chalmers Tekniska högskola kompletterat med en mastersexamen på Kungliga tekniska högskolan med inriktning fastighetsekonomi. Vid sidan av studierna har Cecilia arbetat hos en av landets större fastighetsägare som biträdande fastighetschef. Anita O´Flaherty kommer senast från Stockholms läns landsting och kommer med sin gedigna erfarenhet inom lokalförsörjning i offentlig verksamhet att bidra till att NIRAS förstärker sin position som ledande rådgivare inom hyresgästrådgivning. Vi hälsar vår tidigare kollega Karolina Fors varmt väl-kommen tillbaka till NIRAS, nu med 15 års erfarenhet som hyresjurist från både fastighetsägar- och hyresgästsidan.

"Vi har under många år haft förmånen att få driva stora och spännande lokalförsörjningsprojekt för våra samhällsnyttiga kunder. Vi har även en ambitiös målsättning att växa ytterligare inom rådgivning för kunder inom den privata sektorn och då med fokus på Västsverige, Öresundsregionen och Stockholm/Mälardalen. Våra nya kollegor bidrar till vår tillväxtstrategi och till att våra uppdragsgivare får effektiva och ändamålsenliga lokaler och arbetsplatser som stödjer deras utveckling och ger en attraktiv och god arbetsmiljö. Den växel vi lagt in i början av 2018 har burit frukt och vi kan nu konstatera att målet att förstärka vårt konsultteam har varit mycket framgångsrikt. Vi driver allt fler lokalavvecklingsuppdrag samtidigt som våra stora ramavtalskunder avropar kompetent konsultstöd som aldrig förr. Under slutet av 2018 fortsätter vi på inslagen väg med ambitionen att fortsatt vara den starkaste aktören inom vår marknad och stå väl rustade inför framtiden" menar Ingela Johansson, affärsområdeschef på NIRAS Corporate Real Estate Services.