NIRAS förvärvar Indevelop Sweden AB

den 21 december, 2015

Vi är glada över att få ett så starkt och professionellt team till NIRAS familjen”, säger Tor Lundström, chef för NIRAS International Consulting. ”Indevelop kommer att stärka vår kunskapsbas och förmåga att bidra till ett effektivt bistånd i linje med de nyligen antagna Sustainable Development Goals”

Indevelops 22 medarbetare kommer att bli en del av NIRAS International Consulting, en global organisation med sammanlagt 250 medarbetare. Indevelops starka kompetens att effektivisera biståndet genom uppföljning och utvärdering, deras erfarenhet inom hälsa, utbildning och sysselsättningsskapande åtgärder samt fokus på jämställdhet- och rättighetsfrågor tillför ett stort värde för våra uppdragsgivare.

Indevelop kommer att integreras med NIRAS internationella verksamhet i Sverige. Tillsammans blir de ett ledande team med ca 50 konsulter och projektledare med stor erfarenhet av globalt utvecklingsbistånd. Indevelops VD, Catharina Schmitz, kommer att leda den sammanslagna organisationen med stöd av NIRAS nuvarande affärsområdeschef Björn Hansson som har utsetts till vice affärsområdeschef.

“Det här är en stor möjlighet. Jag ser NIRAS-Indevelop som en plattform för att expandera våra tjänster utöver våra traditionella kunder. Det ger också en möjlighet till samarbeta inom större och mer komplexa utvecklingsprogram inom fler sektorer”, säger Catharina Schmitz.

Om NIRAS och NIRAS International Consulting:

NIRAS grundades 1956 och är ett internationellt teknikkonsultföretag som sysselsätter 1500 medarbetare, med huvudkontor i Allerød, norr om Köpenhamn. NIRAS bedriver ett brett, internationellt utvecklingsbistånd genom sitt affärsområde NIRAS International Consulting, som arbetar i frontlinjen med internationell utveckling genom att ta itu med de grundläggande sociala och ekonomiska utvecklingsproblemen orsakade av en ineffektiv marknad och styrning samt instabilitet. NIRAS International Consulting har verksamhet i Danmark, Finland, Tyskland, Norge, Polen, Serbien, Sverige och Storbritannien samt dotterbolag i 15 länder i Afrika, Asien, Mellanöstern och Östeuropa.

Indevelop Sweden AB

Indevelop Sweden AB, med säte i Stockholm, är en ledande leverantör till Sida och andra internationella biståndsgivare. De ger politiskt stöd, projektledning och utbildningstjänster. Kompetenormrådet inkluderar planering, övervakning och utvärdering, mänskliga rättigheter, demokratisk styrning, jämställdhet, hälsa och kompetensutveckling (yrkesutbildning). Indevelop arbetar nära biståndsgivare, partnerregeringar och det civila samhället för att utveckla kapaciteten och förbättra biståndseffektiviteten genom resultatorienterad strategi.

Vill du veta mer?

Tor Lundström

Tor Lundström

Senior Vice President

Stockholm, Sweden

+46 8 545 533 17