Inside the Uppsala University in Sweden
Genom förvärvet av Hydracon förstärker NIRAS positionen inom bygg och fastigheter. Hydracon har stor erfarenhet av bl.a. kulturbyggnader som renovering och ombyggnad av Uppsala Universitetshus som är ett statligt byggnadsminne.
Nyhet

NIRAS förvärvar Hydracon Sverige AB

NIRAS stärker positionen inom byggprojektledning och växer i Mälardalen.

15. jan 2018

NIRAS förvärvar Hydracon Sverige AB och stärker därigenom positionen som ett av Skandinaviens ledande konsultbolag inom bygg och fastigheter. Genom förvärvet och etableringen i Uppsala får NIRAS en större geografisk närvaro i Mälardalen och kan erbjuda våra uppdragsgivare en ännu större tillgänglighet. Samtidigt stärks NIRAS resursbas inom byggprojektledning och kompetenserna inom t.ex. miljöbyggnad och kalkylering samt utbildning inom flera fackområden fördjupas.


Hydracon startades 2004 och är idag 15 medarbetare. Precis som NIRAS arbetar Hydracon med processen genom hela byggprojektet och tar ett helhetsansvar i uppdragen. Hydracon har stor erfarenhet av att arbeta med kulturbyggnader, skolor, vårdboenden och bostäder.


”På NIRAS har vi sedan en tid haft ambitionen att etablera oss med en bättre närvaro i hela Mälardalen. Med Hydracon stärker vi nu vårt erbjudande och skapar ännu bättre förutsättningar för fortsatt tillväxt framöver”, säger Torgny Westerberg, affärsområdeschef Arkitektur och Byggprojektledning Stockholm på NIRAS.


”Genom att bli en del av NIRAS ser vi stora möjligheter att erbjuda våra kunder både fler resurser och tjänster. För våra medarbetare innebär det omedelbart en tillgång till en gedigen skandinavisk resursbas, betydligt fler kollegor och helt nya möjligheter till utveckling. Det känns otroligt inspirerande att bli en del av en organisation som arbetar så integrerat över affärsområdes- och landgränser och med ett tydligt hållbarhetsfokus”, säger Olof Uhlander, VD Hydracon.

För mer information, kontakta:

  • Torgny Westerberg, Affärsområdeschef Arkitektur och Byggprojektledning Stockholm
    08-588 922 01, torgny.westerberg@niras.se
  • Olof Uhlander, VD Hydracon
    08-36 73 09, olof.uhlander@hydracon.se