NIRAS har höga tillväxtambitioner efter sammanslagning

Fusionen mellan Alectia och NIRAS skapar en starkare skandinavisk rådgivare med fler tjänster under ett tak. Detta innebär nya och tydliga ambitioner för ytterligare tillväxt inom utvalda affärsområden, säger Carsten Toft Boesen, koncernchef.

den 24 april, 2017

Fusionen mellan NIRAS och Alectia är genomförd. Det nya NIRAS är en ännu starkare, skandinavisk rådgivare med 2.100 anställda och med globala ambitioner för NIRAS kärnområden.

Sammanslagningen ger nya möjligheter för både kunder och anställda inom alla NIRAS affärsområden. Fler affärsområden och en bredare expertisplattform öppnar upp för nya och mer kompletta lösningar till nuvarande kunder och en möjlighet att erbjuda bolagets tjänster till nya kunder och marknader.

NIRAS är en av marknadsledarna i Danmark inom bland annat byggprojektledning, förnybar energi, processindustri samt miljö och vattenrelaterade tjänster. NIRAS har också en hög ambition om framtida tillväxt inom alla områden i både Sverige och Norge. I Sverige finns NIRAS sedan 2004 med för närvarande ca 160 medarbetare.

”Vårt mål är att generera tillväxt med tresiffrigt miljonbelopp fram till 2020. Vi ser att tillväxten kommer från sjukhus och processindustrin i Sverige och Norge, livsmedelsbranschen i utvalda utvecklingsländer och inte minst genom ökat samarbete med nyckelkunder”, säger Carsten Toft Boesen, koncernchef på NIRAS, och tillägger:

”Våra professionella områden är nu ännu starkare. Detta ger våra kunder tillgång till fler tjänster och djupare kompetens under ett och samma tak. Med större geografisk täckning kan vi stärka vår position på våra marknader. Det kommer att stärka vår konkurrenskraft och position som ledande rådgivare inom byggindustrin,” säger han.

Framtidens arbetsplats

Sammanslagningen gynnar även företagets anställda. Med 2.100 medarbetare  är NIRAS nu ett företag med större utrymme att utveckla specialister som får de bästa karriärsmöjligheterna. Det är något som är viktigt både nu och i framtiden när konkurrensen om att rekrytera, och behålla, kompetenta medarbetare hårdnar.

”Våra företag är en bra matchning, både professionellt, geografiskt och kulturellt eftersom båda företagen är resultatet av många års erfarenhet och stolta professionella ingenjörstraditioner. Många av våra anställda har arbetat på båda företagen, och andra känner redan varandra från tidigare projekt. Vi kommer att fortsätta att bygga det nya företaget på gemensamma grunder så som hög professionalism, lojalitet, engagemang och en platt hierarki som säkerställer möjligheten att agera,” säger Carsten Toft Boesen.

Dessutom är hållbarhet ett kärnvärde i båda företagen.

”Vi använder vår expertis för att skapa hållbara lösningar för våra kunder, det i sin tur bidrar till majoriteten av FN:s 17 mål för hållbar utveckling”, säger Carsten Toft Boesen.

Muskler för ytterligare tillväxt

Sammanslagningen är nu även genomförd på fondnivå. Detta säkerställer att NIRAS har full finansiell styrka att investera i fortsatt tillväxt.

Läs mer om fusionen här.

Vill du veta mer?

Carsten Toft Boesen

Carsten Toft Boesen

Chief Executive Officer, President

Allerød, Denmark

+45 48104200

Se också