group photo in front of NIRAS logo
Från vänster: Magnus Prahl, Annika Blix, Martin Schödt, Åsa Malmäng Pohl, Alexander Aronsson, Laura Anthony, Mattias Andersson, Eric Bregell. Saknas på bilden gör Pär Rönngren.
Nyhet

NIRAS komplett rådgivare inom VA

NIRAS Sverige erbjuder konsulttjänster inom hela VA-området.

05. dec 2019

Från och med december, erbjuder NIRAS Sverige konsulttjänster inom utredning med fokus på dagvatten och klimat, projektering, ledningssamordning, beställarstöd samt bygg- och projekteringsledning inom VA-området. NIRAS koncernen har mer än 250 ingenjörer med expertkunskap inom VA-området, som levererar långsiktiga och hållbara lösningar till våra kunder.

Christian Sandberg, VD i Sverige, berättar att etableringen av vatten och avlopp i Sverige har varit ett strategiskt mål för koncernen.

Det känns fantastisk spännande att tillsammans med Åsa och övriga realisera de planerna. Teamet idag utgörs av nio medarbetare med en gedigen samlad kompetens som stärker vår skandinaviska plattform.”, säger Christian Sandberg, VD NIRAS Sweden AB.

”Jag ser mycket fram emot att få förverkliga de målsättningar som jag har för verksamheten och således utveckla NIRAS till en mycket stark spelare inom VA-området. Vi har redan nu startat upp samarbetsprojekt inom infra/VA som går på tvärs över landsgränserna, vilket är helt fantastiskt.” säger Åsa Malmäng Pohl, Affärsområdeschef.

”Som chef för VA-sektorn i NIRAS är jag oerhört nöjd med det steg vi nu tar i Sverige och detta är början på en ännu större VA-förankring i Sverige. Samtidigt är det fantastiskt att se det samarbete som redan öppnat upp sig i Sverige, Danmark och Norge. Potentialen för utbyte av kompetenser mellan de tre länderna är stor. Jag är mycket entusiastisk, eftersom vi nu skriver "check" på vår strategiska att-göra-lista. Välkommen till våra nya svenska VA-kollegor” säger Sören Hageman Christensen