NIRAS köper konsultföretag specialiserat på livsmedels- och dryckesindustrin i Storbritannien

Niras Buys Ifp 2020 (1)

NIRAS har förvärvat det brittiska företaget Integrated Food Projects, som erbjuder oberoende rådgivning till livsmedels- och dryckesindustrin. Förvärvet stärker NIRAS möjligheter att erbjuda kompletta konsult- och ingenjörslösningar inom livsmedels- och dryckessektorn såväl i Storbritannien som globalt.

den 3 mars, 2020

NIRAS har i och med förvärvet av Integrated Food Projects (IFP) stärkt sin strategiska position med avseende på oberoende konsult- och ingenjörslösningar inom den brittiska och internationella livsmedels- och dryckessektorn. Som en del av förvärvet har NIRAS också förvärvat företagets dotterbolag SDA Design Consultants, ett rådgivande civil- och byggnadsingenjörsföretag som kommer att stärka NIRAS designkapacitet i Storbritannien. 

Förvärvet av IFP och SDA Design Consultants ger NIRAS en ledande position bland oberoende konsulter inom livsmedels- och dryckesindustrin i Storbritannien. 

”Vi är mycket glada för förvärvet, och vi är övertygade om att våra kunder kommer att dra stor nytta av NIRAS och IFP:s förenade kompetens. Våra företag kompletterar varandra genom sina olika kompetenser, och vi kan erbjuda våra kunder ett komplett paket med affärsrådgivning och avancerade tekniska konstruktionslösningar för livsmedels- och dryckesindustrin”, säger Thomas B. Olsen, chef för NIRAS. 

IFP stärker NIRAS kapacitet

Genom integrationen av IFP-gruppen ökar NIRAS sin strategiska kapacitet inom företagsförändring och leveranskedjeoptimering, samt inom design och etablering av produktionsanläggningar för livsmedel. IFP-gruppen har under de senaste 20 åren byggt upp en stark kundbas inom livsmedels- och dryckessektorn, och företaget har under de senaste åren arbetat mycket inom det dynamiska området för växtbaserade livsmedel.

Food Projects

Integrated Food Projects (IFP) grundades i Derby 2002. IFP och dess dotterbolag IFP Construction och SDA Design Consultants sysselsätter 40 specialistkonsulter inom livsmedels- och dryckessektorn.

IFP:s viktigaste kompetens är affärsförändring, projektledning, samt process- och civilingenjörslösningar. Företaget är specialiserat på CAPEX- och OPEX-projekt inom livsmedels- och dryckesindustrin. IFP arbetar i Storbritannien, Nederländerna, Norge samt på andra internationella marknader.

Läs mer om IFP

Fakta om NIRAS

NIRAS är en ledande, oberoende rådgivare inom livsmedels- och dryckesindustrin när det gäller investeringar, projektgenomförande och produktionsoptimering av produktionsanläggningar.

NIRAS arbetar med livsmedels- och dryckesprojekt globalt, från Sydkoreas största mejeri till ett av Kanadas största fjäderfäslakterier samt bryggerier i Europa, Latinamerika och Afrika.

NIRAS förvärv ger också IFP:s ledningsgrupp en möjlighet att fortsätta företagets tillväxt och att uppfylla målsättningen att utveckla verksamheten internationellt, samtidigt som man kan stödja kunderna med ett bredare utbud av tjänster. 

”Det nya teamet på NIRAS, IDF och SDA kan nu gemensamt dra nytta av nya kompetenser som ger en ny dimension åt de tjänster vi erbjuder. Genom att bli en del av NIRAS har IFP avsevärt stärkt sin position inom den brittiska och europeiska livsmedels- och dryckessektorn”, säger Philip Chatfield, vd för Integrated Food Projects.

End-to-end-lösningar

För NIRAS del innebär tillskottet av IFP-gruppen att företaget kan diversifiera och förbättra sitt tjänsteutbud till den brittiska livsmedels- och dryckesindustrin.

”För NIRAS och IFP-gruppen innebär detta förvärv att vi kan erbjuda kompletta lösningar som täcker alla våra kunders behov inom affärsrådgivning, processdesign och ingenjörslösningar inom den brittiska och europeiska livsmedels- och dryckessektorn”, säger Thomas B. Olsen. 

Vill du veta mer?

Thomas B. Olsen

Thomas B. Olsen

Senior Vice President

Allerød, Denmark

+45 3071 3961

Läs också