carsten toft boesen in front of SDGs
nyhet

NIRAS levererar ett tillfredsställande resultat i 2019, men Corona skapar osäkerhet om framtiden

2019 var ett bra år för NIRAS med internationell tillväxt och en vinstökning på 20 procent.

23. mar 2020

NIRAS erhöll 2019 för andra året i rad framgång med en vinstökning på 20 procent och fortsatte sin internationella tillväxt. Årsredovisningen för 2019 presenteras i en tid där affärsmiljön i hela värden har stora utmaningar till följd av COVID-19 pandemin. Därför är NIRAS VD mycket varsam med att glädja sig över det fantastiska resultatet, men upplever det positivt att företaget har hög likviditetsberedskap.

”Vi står mitt i en mycket allvarlig situation som påverkar oss alla. I ett företag som NIRAS där vi redan använder digitala plattformar och kanaler i vårt dagliga arbete, har vi under de senaste dagarna sett till att vi skapar optimala förutsättningar för att upprätthålla produktion och leveranser till våra kunder. Det råder dock ingen tvekan om att våra resultat i år kommer att påverkas av den nuvarande situationen,” säger VD Carsten Toft Boesen.

På andra sidan krisen förväntar sig NIRAS fortsatt tillväxt - särskilt inom den internationella verksamheten och inom hållbara och digitala lösningar. År 2020 förväntas emellertid den nuvarande spridningen av Corona-viruset ha en negativ inverkan på både intäkter och vinst.

Internationell tillväxt 2019

År 2019 realiserade NIRAS intäkter på 2,3 miljarder danska kronor. Detta är en tillväxt på bara tre procent. Den internationella tillväxten stod dock för 12% och återspeglar en fortsatt betydande investering i NIRAS internationella affärsområden inom livsmedelsproduktion, utvecklingsbistånd och marin infrastruktur. Resultatet (EBITA) var 72,2 jämfört med 60,5 miljoner danska kronor föregående år.

”Sammantaget är vi nöjda med resultatet för 2019. Under de senaste åren, och även 2019, har vi investerat i internationell tillväxt och affärsutveckling. Internationell verksamhet står nu för 36% av våra intäkter och kännetecknas av tillväxt på praktiskt taget alla marknadsområden, särskilt i Storbritannien och Holland, där vi har investerat i affärsförvärv de senaste åren, säger Carsten Toft Boesen.

Utveckling av företaget i Skandinavien
Under tidigare år har NIRAS vuxit markant i Skandinavien som står för 80% av företagets totala omsättning.

”Under 2019 har vi investerat i att utveckla verksamheten för att växa ytterligare under de kommande åren. Vi önskar i större grad att sammansätta rådgivande teams, med olika discipliner och från olika geografiska områden, som tillsammans kan lösa de stora och komplexa uppdrag som våra kunder efterfrågar. Detta tillvägagångssätt har varit en del av receptet för vår tillväxt i både Norge och Sverige under de senaste åren, som 2019 främst skedde inom infrastruktur och vatten/avlopp, säger Carsten Toft Boesen.

Hållbara lösningar till hela världen

Under flera år har NIRAS arbetat med hållbara lösningar och upplever en stark kundefterfrågan när det gäller att kunna tänka in hållbara lösningar i alla uppdrag.

Vi har investerat i att göra FN: s globala mål konkreta och mätbara för våra kunder. På detta sätt skapar vi överblick och fokus och säkerställer dokumentation av effekten.

”Vi arbetar med hållbarhet och FN: s globala mål på många nivåer i NIRAS, och vi försöker leva som vi lär. I år har vi inkluderat scope 3 i våra klimatberäkningar och fortsätter att arbeta med initiativ för att minska klimatpåverkan av våra upphandlingar. Upphandlingar står för 80% av vår totala belastning, förklarar Carsten Toft Boesen.

Nyckeltal (angivna i DKK)

 

2015

(DKK)

2016

(DKK)

2017

(DKK)

2018

(DKK)

2019

(DKK)

2019

(EURO)

Omsättning

1.317

1.474

2.125

2.204

2.279

305

Varav egen produktion

1.006

1.106

1.647

1.743

1.774

238

EBITA

51,2

56,4

50,4

60,5

72,2

9,7

EBITA margin

5,1%

5,1%

3,1%

3,5%

4,1%

4,1%

Resultat efter skatt

36,2

39,2

20,3

33,3

42,7

5,7

Antal medarbetare (FTE.)

1.404

1.475

2.206

2.355

2.332

2.332