NIRAS levererar stabilt resultat för 2020

Carsten Toft Boesen Ctb Annual Result 2020 1 (1)

Trots ett år med covid-19-pandemi och stor osäkerhet, inte minst på de internationella marknaderna, var 2020 ett bra år för NIRAS. ”Jag vill uttrycka stor tacksamhet till våra kunder som har hållit hjulen rullande, och stolthet över våra medarbetare som har hållit humöret uppe och anpassat sig till de nya arbetssätten”, säger vd Carsten Toft Boesen.

den 19 mars, 2021

NIRAS kan se tillbaka på ett år med avsevärt förbättrat resultat (EBITA), från 72 miljoner danska kronor 2019 till 116 miljoner danska kronor 2020. Ökningen beror på en kombination av ökad produktivitet och en rad besparingar som bland annat kan hänföras till covid-19-pandemin. Omsättningen sjunker något till 2,2 miljarder danska kronor, vilket sammantaget speglar den allmänna ekonomiska avmattningen. Sett till de enskilda sektorerna har avmattningen främst påverkat Byggprojekt, Industri och Utvecklingssamarbete medan Infrastruktur och Försörjning och Miljö har haft tillväxt.

Redan i mars 2020, när covid-19-pandemin blev verklighet på allvar, drabbades affärslivet världen över hårt och det verkade bli ett extremt svårt år. Osäkerheten var stor, men idag är det en mycket nöjd vd som ser tillbaka på 2020.

”Vi har klarat oss bättre genom 2020 och coronakrisen än vad jag hade vågat hoppas på. Vi har kunnat anpassa oss och bevara produktionen, fått nya uppgifter och sparat in på en del kostnader – detta delvis för att vi har rest betydligt mindre än vanligt. Jag upplever faktiskt att vi har kommit närmare våra kunder, även om samarbetet i första hand har skett virtuellt. Det har vi tack och lov klarat av och våra kunder har reagerat snabbt, anpassat sig och hållit hjulen i rullning. Därför befinner vi oss idag på en ekonomiskt förmånlig plats och har lyckats betydligt bättre än de scenarier vi befarade när allt slog till för ett år sedan”, säger vd Carsten Toft Boesen, som samtidigt uttrycker ett stort erkännande för de anställdas många decentraliserade initiativ för att organisera virtuella och sociala aktiviteter för att upprätthålla ett gott samarbete och kontakt med kollegor.

Internationella affärer under utveckling

Före corona hade NIRAS ett starkt fokus på att utveckla den internationella verksamheten, bland annat på den norska och svenska marknaden, samt förvärv av industri- och biståndsrådgivare i Storbritannien och Nederländerna. Trots begränsade möjligheter till resande har både de norska och svenska företagen haft tillväxt och ökad vinst. Utvecklingsbistånd och Mat & Dryck är de två områden som har haft det svårast under coronapandemin, både till följd av kraftigt minskande avsättningsmöjligheter och relaterade avbokningar av projekt, samt av brist på möjligheter att resa och därmed svårigheter att genomföra projekt.

Stor efterfrågan på hållbara lösningar

År 2020 har bjudit på stor efterfrågan på hållbara och digitala lösningar, vilket har resulterat i ett antal nya, viktiga projekt. Bland annat ett vattenbesparingsprojekt för Carlsbergs bryggeri i Fredericia, uppförandet av en koldioxidneutral fabrik för ett ledande juicevarumärke i Nederländerna, en havsbaserad vindkraftspark i Vietnam med bedömning av miljömässiga och sociala konsekvenser, återvinning av byggmaterial i cirkulära byggprojekt i samband med att bygga ett nytt svanenmärkt hus för barnomsorg, samt projekt där NIRAS digitala hållbarhetsverktyg skapar transparens i beslut och konkreta åtgärder.

”Vårt uppdrag är att leverera hållbara lösningar till våra kunder och våra främsta bidrag till FN:s globala mål är förankrade i de många projekt där vi tillsammans med våra kunder och partner levererar hållbara lösningar. Men vi har naturligtvis också ett ansvar att själva minimera våra utsläpp och maximera vårt bidrag till hållbarheten. Därför arbetar vi strukturerat med utvalda globala mål för att minska klimatavtrycket när det gäller våra inköp, minska våra koldioxidutsläpp och säkerställa en hälsosam och attraktiv arbetsplats”, säger Carsten Toft Boesen och fortsätter:

”I det här sammanhanget har corona faktiskt genererat viktig lärdom som vi ska ta med oss. Vi har lärt oss att vi inte alls behöver resa så mycket som vi trodde och att hemarbete är mer produktivt än förväntat. En fortsatt betydande nivå av virtuella möten och fler arbetsdagar i hemmet än före corona kommer att minska NIRAS koldioxidutsläpp och kan också bidra till att förbättra balansen mellan arbete och privatliv samt produktiviteten genom att minska ineffektiva restider.”

Tillväxtförväntningar 2021

Strategin för de närmaste åren bjuder på planer för ytterligare tillväxt, bland annat på den norska och svenska marknaden. NIRAS förväntar sig en ständigt ökande efterfrågan på digitala lösningar, ett område som tillsammans med hållbarhet förväntas fylla orderböckerna under 2021.      

”Vi är ganska hoppfulla när vi tittar på 2021, våra orderböcker ser bra ut. Inte minst inom Infrastruktur, Klimat, Försörjning och Miljö, och det går också fortfarande ganska bra för stora delar av fastighetsmarknaden och därmed Byggprojekten. Detta smittar av sig positivt på hela konsultbranschen och därmed också på NIRAS. Vi ser också en betydande investering i Pharma, där vi med vår branschkunskap och erfarenhet har vunnit ett antal projekt. Och med vårt senaste förvärv av AlfaNordic blir vi en ännu starkare aktör på Life Science-marknaden”, säger NIRAS vd Carsten Toft Boesen.

Nyckeltal

 

2020

(DKK)

2020

(EURO)

2019

(DKK)

2018

(DKK)

2017

(DKK)

2016

(DKK)

Omsättning

2 206

296

2 279

2 204

2 125

1 474

Varav egen produktion

1 704

229

1 774

1 743

1 647

1 106

EBITA

116

15,6

72,2

60,5

50,4

56,4

EBITA-marginal

6,8 %

6,8 %

4,1 %

3,5 %

3,1 %

5,1 %

Resultat efter skatt

62,2

8,4

42,7

33,3

20,3

39,2

Antal medarbetare (i genomsnitt)

2 181

2 181

2 332

2 355

2 206

1 475

Vill du veta mer?

Carsten Toft Boesen

Carsten Toft Boesen

Chief Executive Officer, President

Allerød, Denmark

+45 48104200