Logo of Gröna Städer
Nyhet

NIRAS och Gröna Städer tillsammans för en hållbar samhällsutveckling

07. jun 2017

NIRAS ambition är att bidra till en långsiktigt hållbar samhällsutveckling. I mer än 40 år har vi arbetat med internationella utvecklingsprojekt, som varit specifikt riktade mot dagens Sustainable Development Goals, och har därför en unik resurs- och kompetensbas. NIRAS målsättning är att skapa hållbara lösningar som också ger optimal prestanda till en rimlig kostnad, både inom ramen för våra uppdrag och i det interna arbetet.

– Vi har arbetat länge med hållbar samhällsutveckling såväl i Sverige som internationellt. Därför är de globala målen och Agenda 2030 en självklar och integrerad del av vår verksamhet. Att bli en del av Gröna Städer känns som ett naturligt steg för oss att ytterligare stärka vårt arbete inom det området samt få möjlighet att bli en del av det samhälleliga samtalet om hur man kan mäta och synliggöra effekterna av det hållbarhetsarbete som redan görs, så att vi gemensamt kan förbättra planeringen framåt. Vi ser också fram emot att lyssna och lära av hur andra aktörer, offentliga och privata, arbetar med lösningar som ökar livskvaliteteten i framtidens städer. NIRAS är en del av samhällsutvecklingen in i framtiden, vilket ger oss en fantastisk möjlighet att påverka riktningen, säger Christian Sandberg, VD NIRAS.

– Det är otroligt kul att NIRAS vill hoppa på tåget tillsammans med oss för en mer hållbar samhällsutveckling. NIRAS delar Gröna Städers ambition att öka den gröna tillväxten och har en bred kompetens inom miljö- och hållbarhetsfrågor, inte minst från ett internationellt perspektiv, vilket gör dem till en mycket välkommen del av vår organisation, säger Sebastian Navab, Generalsekreterare Gröna Städer.

Gröna Städer grundades för att stimulera ett ökat samarbete mellan företag och organisationer inom olika branscher och samlar producenter och andra aktörer som verkar för en hållbar samhällsbyggnadsutveckling.