Nyhet

NIRAS summerar och konstaterar en osedvanligt händelserik höst!

Bolagsförvärv, nya tjänsteområden och många nya kollegor innebär en höst som går till en av de bästa i bolagets historia.

23. dec 2015

När vi summerar året, kan vi glädjande konstatera att personalstyrkan har ökat med ungefär 50 nya medarbetare. Under året har NIRAS förvärvat FM Konsulterna AB som ger oss ledande kompetens inom strategisk lokalförsörjning och rådgivning inom facility management samt en starkare förankring i Göteborg. NIRAS har också förvärvat Indevelop Sweden AB som är en internationell leverantör inom hälsa, utbildning och kompetensutvecklande åtgärder och med stor erfarenhet inom internationellt utvecklingsbistånd. Vi har utvecklat vårt erbjudande inom fastigheter och miljö genom nya tjänsteområden såsom akustik och deponier.

Jag är glad och stolt för allt det som vi tillsammans har gjort under 2015. Det är en spännande tid för NIRAS. Vi arbetar med några av de viktigaste frågorna för vårt samhälle och där vi tillsammans med våra uppdragsgivare, universitet och högskolor bedriver långsiktig utveckling av befintliga och nya tjänster . Vi ser fram emot 2016 med tillförsikt där vårt arbete ska fortsätta att skapa stor nytta för våra uppdragsgivare och spännande utmaningar för våra medarbetare. Jag vill tacka alla kunder och kollegor som har bidragit till att 2015 är ett av de mest händelserika åren i bolagets historia”, säger Markus Davelid, VD.