building from outside
Nyhet

NIRAS Sweden AB leder samverkansentreprenad för om- och nybyggnad av Lågehallarna i Hörby Kommun

NIRAS kommer i samarbete med NCC att bygga om och uppföra nya Lågehallarna i Hörby Kommun. Bland annat för att möjliggöra division 1-spel för handbollsklubben IK Lågan.

25. apr 2018

Nuvarande Lågehallarna är byggda på 1960- respektive 1980-talet. Hallarna är slitna och behöver rustas upp, bland annat för att bli godkända för handbollsspel i de högre divisionerna, men även för idrottsverksamheten i sin helhet i Hörby kommun.

Samarbetet genomförs i så kallad partnering, en samverkansform med projektets bästa i fokus. I ett första skede ska parterna tillsammans planera, budgetera och projektera systemhandlingar. Projektet är i full gång och nya Lågehallarna beräknas vara färdiga i augusti 2019.

Nuläget är analyserat och tillsammans med NCC har ett skissförslag tagits fram vilket omfattar att Lågehall 2 rivas och en ny hall kommer byggas på befintlig placering. Lågehall 1 kommer att renoveras i sin helhet. En ny byggnad med två våningars höjd ovan befintlig källare kommer sammanbinda Lågehall 1 och 2. Detta för att skapa en sammanhängande byggnad som medger stor flexibilitet samt gemensam entré för besökare som verksamheten. Härifrån kommer du in i båda hallarna, upp till caféterian, vidare till lektionssalar, till omklädningsrum, ner i källarna där kampsportens lokaler är placerad, m.m. Den föreslagna byggnationen kan i sin helhet betraktas som harmonisk och väl utformad byggnad till den markyta som finns tillgänglig, samt rent logistiskt både för publik och verksamhet.

Den nya hallen kommer att bli en tillgång för Hörby och är efterlängtad av idrotten, inte minst av handbollsklubben IK Lågan, en av kommunens största föreningar.

NIRAS Sweden AB, som en av Hörby kommuns ramavtalsparter, driver projektet i rollen som projektledare och tillsätter även kontrollansvarig och besiktningsmän.