Employee portrait of Fredrik Ramner
Fredrik Ramner, kundansvarig
Nyhet

Nytt ramavtal med Migrationsverket

NIRAS får förnyat förtroende av Migrationsverket

29. maj 2019

Efter ett flerårigt tidigare samarbete med Migrationsverket har NIRAS fått ett förnyat förtroende att stödja Migrationsverket i det nya ramavtalet med rådgivning och projektledning i olika typer av lokalprojekt.

Fredrik Ramner, kundansvarig på NIRAS ser fram emot det förnyade samarbetet och nya spännande uppdrag tillsammans med Migrationsverket