Portrait of a man
Tomas Hjorth tillträdde nyligen som chef för NIRAS affärsområde Miljö i Sverige.
Nyhet

Sediment-och marinspecialist är ny affärsområdeschef för Miljö

Tomas Hjorth tillträdde nyligen tjänsten som chef för NIRAS affärsområde Miljö i Sverige. Det är full fart för miljöteamet som Tomas tar över efter Per Björinger. Under de närmsta åren kommer teamet att befinna sig i en expansiv fas, både när det gäller antal medarbetare och antal tjänsteområden.

19. mar 2018

Karriären startade med en egen konsultfirma inom miljögeokemi och GIS men ganska snart insåg Tomas att det krävdes något mer för att få de riktigt intressanta uppdragen. Efter att 2003 disputerat inom biogeokemi arbetade han med metodutveckling av reningstekniker inom dricksvattenförsörjning på den internationella marknaden. 2009 kom Tomas via Hifab till NIRAS och har sedan dess varit projektchef med övergripande ansvar för projekt med inriktning på undersökningar i marin miljö samt utveckling av mät- och provtagningsmetodik.

”Med tanke på min bakgrund som specialist inom vissa områden är det utifrån sett kanske inte helt självklart att jag nu sitter på den här positionen”, säger Tomas. ”Men jag har sedan jag började på NIRAS varit med i diskussionerna när strategiska beslut ska fattas så därför känns det naturligt att ta över efter Per Björinger när han nu vill fokusera mer på projektarbete. Det kommer att bli riktigt kul och det finns många tankar som vi nu vill realisera.”

Projektledning i kombination med strategiskt arbete

Även då Tomas arbetat på NIRAS i många år innebär den nya rollen att det finns en hel del nytt att sätta sig in i. Just nu ägnar Tomas sin tid åt att planera affärsområdets strategi för de kommande tre åren, att överlämna en del pågående projekt till kollegor samt att fortsätta driva vissa projekt.

”Jag kommer fortfarande arbeta en del med projekt men samtidigt ser jag verkligen fram emot att ägna tid åt att driva affärsområdet framåt och få en möjlighet att gå på djupet i tjänsterna som vi erbjuder,” säger Tomas och fortsätter:

”Det är ingen tvekan om att vi har mycket att göra och att vi gör ett bra jobb men med tanke på hur snabbt branschen växer så blir det ganska lite tid för eftertanke. Det är den vi ska försöka fånga upp.”


Expansiv fas under de närmsta åren

Framtidsutsikterna för Miljöteamet på NIRAS ser ljusa ut.

”Vi har en expansiv fas framför oss inom de kommande åren. Det gäller inte bara till antalet medarbetare utan även antalet tjänsteområden. Inom de närmsta tre åren kommer vi att ha etablerat två nya tjänsteområden inom miljö”, säger Tomas.

Inspirerande problemlösare som bygger egen mätutrustning

Som person är Tomas en problemlösare och metodutvecklare som designat mycket av Stockholmskontorets utrustning på den marina sidan, vilket har lett till att teamet har kunnat driva många innovativa projekt.

”Både metoder och utrustning måste vara funktionell och robust. Vi försöker hitta lösningar utifrån de förutsättningar som råder för att kunna ge så korrekta svar som möjligt. Jag drivs av att hitta utrustning och metoder som fyller syftet och funkar i vardagen.”

I sin nya roll ser Tomas fram emot att kunna inspirera andra, se medarbetare växa och ta eget ansvar. Under åren har han märkt mer och mer att det är tillfredsställande att se andra växa in i sin roll. När han undervisar på Stockholms universitet och ser att studenterna får en ”aha-upplevelse” inspirerar det till att berätta mer. På samma sätt sporras han av att hjälpa kollegor med rätt förutsättningar så att de kommer vidare i sin utveckling och kan driva projekt, som de tar över, vidare.

”Då kan man börja jobba på flera fronter samtidigt och det är då det börjar hända saker!”, menar Tomas.