infrastructure in Norway
NYHET

Ny norsk järnvägsförbindelse vid Hokksund på Sørlandsbanen

Under de senaste fyra åren har NIRAS lyckats etablera sig på den norska infrastrukturmarknaden. Med två nya projekt stärks denna position nu ytterligare.

20. dec 2019

NIRAS har i flera år haft ett tätt samarbete med Bane NOR i Norge, och nu håller flera projekt på att ta form. Den här gången handlar uppdraget om att utreda en ny järnvägsförbindelse vid Hokksund på Sørlandsbanen samt lägga ner en befintlig järnvägskorsning vid Dal Station på Hovedbanen norr om Oslo flygplats, Gardemoen.

På Hovedbanen som går mellan Lillestrøm och Eidsvoll i Norge har man idag stora utmaningar med kapaciteten för långa godståg. Vid Dal Station finns det för närvarande ett huvudspår och tre omkörningsspår, men på grund av järnvägskorsningen kan omkörningsspårens fulla längd inte utnyttjas. Järnvägskorsningen påverkar alltså inte bara hur mycket gods som kan transporteras på järnvägen, utan utgör även en säkerhetsrisk för stadens invånare. Därför ska den befintliga järnvägsövergången läggas ner, och en alternativ lösning för såväl biltrafiken som fotgängare och cyklister måste tas fram.

Etablering av ny järnvägsförbindelse

Förutom att lägga ner järnvägskorsningen vid Dal Station ska NIRAS hjälpa till med de inledande undersökningarna av en eventuell järnvägsförbindelse mellan Randsfjordbanen och Sørlandsbanen vid Hokksund.

Järnvägsförbindelsen ska vara 1–2 kilometer lång och ska förena två järnvägar som idag inte är direkt kopplade till varandra. Syftet är att godståg som kör på denna sträcka inte ska behöva köra in på stationen i Hokksund för att byta färdriktning. Det är inte bara dyrt, utan också till stort besvär för stadens invånare.

Tätt samarbete mellan Danmark och Norge är nyckeln till framgång

Med de två nya projekten kommer NIRAS närmare målet om att bli en erkänd skandinavisk rådgivare på järnvägsområdet.

”Båda projekten är ett uttryck för att NIRAS position i Norge stärks. Förutom att vi har etablerat ett kontor i Norge är danska ingenjörer populära hos våra norska grannar, där ingenjörer är en bristvara – och framför allt järnvägs- och miljökompetens står högt i kurs. Det gör att NIRAS kan lösa projekt med norska kollegor nära kunden och samtidigt leverera kompetens som det råder stor efterfrågan på”, säger Jan Kragerup, dansk järnvägsprojektchef.

Enligt Theis Tarp Rasmussen, affärschef för Infrastruktur Norge, beror NIRAS framgångar i Norge på det goda och nära samarbetet mellan Danmark och Norge.

”Vi driver många spännande projekt i Norge som på många sätt är en viktig och intressant marknad för NIRAS. Vårt samarbete internt i NIRAS gör at vi kan sätta samman helt rätt team, och vår kännedom om marknaden och erfarenhet av lokala samarbetspartner ger oss en fördel när vi löser det enskilda uppdraget”, säger Theis Tarp Rasmussen.

Bland övriga projekt i Norge kan nämnas ”Hensetting Ski Syd”, där NIRAS hjälper Bane NOR med att etablera ett nytt ranger- och lokstallsområde ungefär 30 kilometer söder om Oslo.